החל משנה"ל תשע"ו יחולו שינויים בקורסי אנגלית >

סיווג לרמות של תואר ראשון - משנה"ל תשע"ו

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם.

מידע על המבחן הפסיכומטרי ניתן לקבל במרכז הארצי לבחינות והערכה (ת.ד. 26015, ירושלים 91260 טל. 02-6759555).

מידע נוסף ניתן לקבל במשרד היחידה לאנגלית (בנין קורט 1004 קומת הכניסה חדר 04)

א.

פטור מלימודי אנגלית – ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי (או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת  מתקדמים ב' - (לשעבר רמת מתקדמים 1 או 2).

ב.

מתקדמים ב' (לשעבר רמת מתקדמים 2):

ציון בפסיכומטרי בטווח 120-133.

קורס מתקדמים ב' מתמקד בשיפור מיומנויות בקריאה אקדמית. מטרתו להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טכסטים אקדמיים אותנטיים.

קורס מתקדמים ב' נלמד 4 ש"ש סמסטריאליות או כקורס קיץ.

הקורס מעניק פטור.

ג.

מתקדמים א'  (לשעבר חצי מרמת מתקדמים 1):

ציון בפסיכומטרי בטווח 100-119 (או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום מתקדמים 1 או טרום מתקדמים 2 / בסיסי או בסיסי ב').

קורס מתקדמים א' הינו ברמה מתקדמת ומתמקד בהקניית מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית. מטרתו להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טכסטים אקדמיים אותנטיים.

קורס מתקדמים א' הוא בן 4 ש"ש סמסטריאליות או כקורס קיץ.

מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים ב'. 

ד.

בסיסי (לשעבר רמת טרום מתקדמים 1):

ציון בפסיכומטי בטווח 85-94 (או סיום בהצלחה של קורס ברמת מתחילים מרוכז או מתחילים 2 / טרום בסיסי א ב או טרום בסיסי ב).

קורס בסיסי הינו ברמת קושי בינונית ומתמקד בהבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים. הוא כולל הדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה לצורך הבנת הנקרא.

מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים א'.

קורס בסיסי בן 4 ש"ש  שנתיות.

בסיסי ב' (לשעבר רמת טרום מתקדמים 2): 

ציון  בפסיכומטרי בטווח 95-99.

קורס בסיסי ב' הינו ברמת קושי בינונית ומתמקד בהבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים. הוא כולל הדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה לצורך הבנת הנקרא.

מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים א'.

קורס בסיסי ב' בן 2 ש"ש שנתיות.

 

שני הקורסים מתחילים בסמסטר א' בלבד ונלמדים לאורך השנה או כקורסי קיץ.

ה.

טרום בסיסי ב' (לשעבר מתחילים 2): 

ציון בפסיכומטרי בטווח 78-84 .

הקורס מיועד לסטודנטים הזקוקים לשיפור והדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה האנגלית הכוללות חזרה על דקדוק, מבנה המשפט והרחבת אוצר המלים.

מקורס זה עוברים לקורס בסיסי.

קורס טרום בסיסי ב' הוא בן 2 ש"ש  שנתיות, מתחיל בסמסטר א' בלבד ונלמד לאורך השנה או כקורס קיץ.

ו.

 

טרום בסיסי א ב (לשעבר מתחילים מרוכז): 

ציון בפסיכומטרי בטווח 50-77.

הקורס מיועד לסטודנטים בעלי ידע התחלתי באנגלית ומקיף יסודות בסיסיים בדקדוק, קריאה, כתיבה, שיחה והרחבת אוצר המילים. הקורס כולל בתוכו את רמת טרום בסיסי ב'. (לא ניתן להרשם לקורס ברמה זו בסמסטר ב').

מקורס זה עוברים לקורס בסיסי.

קורס טרום בסיסי א ב הוא בן  6 ש"ש  שנתיות, מתחיל בסמסטר א' בלבד ונלמד לאורך כל השנה או כקורס קיץ.