לימודי אנגלית לתואר שני

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי אנגלית לתלמידי תואר שני הנדרשים ע"י המחלקות שלהם ללמוד אנגלית לתארים מתקדמים. 

קורסי אנגלית לתואר שני מתקיימים  בארבע רמות לימוד שונות. הסיווג לרמה מתבצע באמצעות מבחן מיון באנגלית לתואר שני המתקיים שלוש פעמיים בשנה בין החודשים יוני לספטמבר.

כל סטודנט רשאי להבחן פעם אחת בלבד ב3 שנים.