מבחן מיון לתלמידי תואר שני יתקיים ב-1.8.13 בשעה 12:00, תשלום ורישום לא יאוחר מה-23.7.13