פרטי התקשרות לסגל ההוראה

   

שם המרצה

דוא"ל

שעות קבלה

בניין

ומס' חדר

טלפון במשרד בשעות הקבלה

ד"ר גולדפרד קרן -

ראש היחידה

Keren.Goldfrad@biu.ac.il

בתיאום מראש

1004/006

03-5318237

גב' אדלר יעל

Yael.Adler@biu.ac.il

יום ד'- 13:30-14:30

1004/109

03-5317485

גב' אייזנברג אסתר

Esther.Eisenberg@biu.ac.il

יום ה'- 14:45-15:45

1004/110

03-5317983

ד"ר אלישע-פרימו איריס

Iris.Elisha-primo@biu.ac.il

יום ד' - 14:45-15:45

1004/111

03-5318860

גב' רות אלנבוגן

Ruth.Ellenbogen@biu.ac.il

יום ב' - 16:30-17:30

1004/003 03-5317573

גב' ארט מגי

Maggie.Art@biu.ac.il

יום ב' - 17:30:18:00

יום ה' - 15:30-16:00

בתיאום מראש

בניין 604 חדר 14

בניין 504 חדר 7

03-5317485

ד"ר בורשטיין ז'אנה

Zhanna.Burstein@biu.ac.il

יום ב'- 10:00-11:00

1004/106

03-5317445

מר בלוך שמחה

Simcha.Bloch@biu.ac.il

יום ג' - 14:30-15:30

1004/110

03-5317983

גב' הראטי נירה

Nira.Harati@biu.ac.il

יום ג' - 15:00-16:00

בתיאום מראש

1004/110

03-5317983

גב' וייס-קלמנוביץ גילית

Gilit.Weiss-Kalmanovich@biu.ac.il

יום ה'- 9:30-10:30

1004/002

03-5317725

גב' ויסבלט-לנקרי בלה

Bella.Weisblat@biu.ac.il

יום ג' - 10:00-11:00

1004/109

03-5317485

ד"ר חן אסנת

Osnat.Chen@biu.ac.il

יום ג'- 11:30-12:00

יום ה' - 15:30-16:00

1004/107

507/105

03-5318847

גב' חן-קלדרון דבורה-

אחראית לרמת מתקדמים

Debbie.Chayen-Kalderon@biu.ac.il

יום ב'- 15:00-16:00

יום ד'- 15:00-16:00

1004/002

03-5317725

גב' יעקובי ורדית

Vardit-Channa.Jacoby @biu.ac.il

יום ה' - 14:30-15:30

בתיאום מראש

1004/003

03-5317573

ד"ר כהן טלילה

Talila.Cohen@biu.ac.il

יום ד'- 14:45-15:45

1004/107

03-5318847

מר כהן מתיו

Matthew.Cohen@biu.ac.il

יום ב' - 11:00-12:00 1004/110 03-5317983

ד"ר לוי נועה

Noa.Tauber-Levy@biu.ac.il

יום א' - 9:45-10:45

1004/108

03-5317596

גב' לוין חנה

Chana.Levene@biu.ac.il

יום ד'- 14:30-15:30

1004/108

03-5317596

ד"ר ליובמן אנה

Anna.Lyubman@biu.ac.il

יום ד'- 16:00-17:00

1004/106

03-5317445

גב' ליפנר מינה

Minna.Lipner@biu.ac.il

יום ב'- 13:00-14:00

1004/003

03-5317573

מר מישקין יונתן Jonathan.Mishkin@biu.ac.il יום ד'- 19:30-20:30 1004/110 03-5317983

ד"ר נגר רויטל

Revital.Nagar@biu.ac.il

יום ה'- 15:00-16:00

1004/110

03-5317983

גב' סגל ג'נט Janette.Segal@biu.ac.il

יום ד' - 16:00-17:00

בתיאום מראש

1004/109 03-5317485

גב' סנדלר סימון -

אחראית לתואר שני

Simone.Sandler@biu.ac.il

יום ב' - 12:30-13:30

יום ג' - 14:00-15:00

1004/008

03-5317724

גב' פט שושנה

Shoshana.Patt@biu.ac.il

יום ג' - 14:45-15:45

1004/106 03-5317445

ד"ר פרנץ אורנה

אחראית לתואר שלישי

Orna.Harel-Ferenz@biu.ac.il

יום ב' - 12:00-13:00

1004/009

03-5317579

ד"ר קורן שירה -

אחראית לרמות

טרום בסיסי ובסיסי 

Shira.Koren@biu.ac.il

יום א' - 11:30-12:30

יום ד' - 17:30-18:30

1004/007

03-5317582

ד"ר קמינסקי ענבר

Inbar.Kaminsky@biu.ac.il

בתיאום מראש

1004/003

03-5317573

ד"ר ששון איילת

Ayelet.Sasson@biu.ac.il

יום ג' - 10:00-11:00

1004/106

03-5317445