קורסים לתואר שלישי לשנה"ל תשע"ח

קורס כתיבה מדעית לתלמידי תואר שלישי

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

הערות

41-044-51

א'

18-20

ב'

ד"ר שירה קורן

 
41-046-50 ב' 10-12 ב' ד"ר אורנה פרנץ מיועד לדוקטורנטים מבית-ספר להנדסה בלבד.