קורסים לתואר שלישי לשנה"ל תשע"ח

קורס כתיבה מדעית לתלמידי תואר שלישי

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

41-044-10

ד'

18-20

א'

ד"ר שירה קורן

41-044-11

ב'

16-18

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-044-51

א'

18-20

ב'

ד"ר שירה קורן