קורסים לתואר שלישי לשנה"ל תשע"ז

קורס כתיבה מדעית לתלמידי תואר שלישי

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

41-044-50

ג'

18-20

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

41-044-51

ד'

16-18

ב'

ד"ר זאנה בורשטיין

41-044-52

א'

18-20

ב'

ד"ר רויטל נגר