קורסים לתואר שני לשנה"ל תשע"ח

רמת M קורס שנתי בן 4 ש"ש

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

41-030-01

ו'

8-12

שנתי

ד"ר נועה לוי

41-030-02

ו'

8-12

שנתי

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-030-03

ד'

14-18

שנתי

ד"ר שירה קורן

41-030-04

ב'

16-20

שנתי

גב' דבי חן

41-030-05

ג'

16-20

שנתי

גב' סימון סנדלר

41-030-06

ד'

16-20

שנתי

גב' חני לוין

41-030-07

ה'

16-20

שנתי

ד"ר רויטל נגר

41-030-08 ב' 16-20 שנתי ד"ר נועה לוי
 

רמת M4 קורס סמסטריאלי בן 4 ש"ש

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

41-034-10

ו'

8-12

א'

גב' חני לוין

41-034-11

ו'

8-12

א'

גב' מינה ליפנר

41-034-12

ו'

8-12

א'

גב' בלה ויסבלט

41-034-13

ג'

14-18

א'

ד"ר טלילה כהן

41-034-14

ד'

14-18

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-034-15

א'

16-20

א'

ד"ר שירה קורן

41-034-16

ב'

16-20

א'

ד"ר אסנת חן

41-034-17

ג'

16-20

א'

ד"ר שירה קורן

41-034-18

ד'

16-20

א'

ד"ר איילת ששון

41-034-20

ו'

8-12

א'

ד"ר אנה ליובמן - מנה"ע

41-034-51

ו'

8-12

ב'

ד"ר שירה קורן

41-034-52

ו'

10-14

ב'

ד"ר רויטל נגר

41-034-54

ד'

16-20

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-034-55

ב'

16-20

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

 

רמת M2 קורס סמסטריאלי בן 2 ש"ש

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

41-032-10

ו'

8-10

א'

ד"ר טלילה כהן

41-032-11

ו'

10-12

א'

ד"ר טלילה כהן - מנה"ע

41-032-12

ב'

14-16

א'

גב' מינה ליפנר

41-032-14

ד'

16-18

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-032-15

ד'

18-20

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-032-16

א'

18-20

א'

מר מתיו כהן

41-032-51

ו'

10-12

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-032-52

ב'

14-16

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

41-032-53

ד'

16-18

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-032-54

א'

18-20

ב'

ד"ר איילת ששון

41-032-55

ד'

14-16

ב'

גב' מינה ליפנר

 

לתשומת לבך:

בקורסי תואר שני אין מבחן סופי.

בקורסי תואר שני נדרשת נוכחות מלאה והגשת עבודות לאורך הקורס.