קורסים לתואר שני לשנה"ל תשע"ז

רמת M קורס שנתי בן 4 ש"ש

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

41-030-01

ו'

8-12

שנתי

ד"ר נועה לוי

41-030-02

ו'

8-12

שנתי

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-030-03

ד'

14-18

שנתי

גב' סימון סנדלר

41-030-04

ב'

16-20

שנתי

גב' דבי חן

41-030-05

ה'

16-20

שנתי

ד"ר אורנה פרנץ

41-030-06

ג'

16-20

שנתי

גב' חני לוין

41-030-07

ד'

16-20

שנתי

ד"ר איריס אלישע

 

רמת M4 קורס סמסטריאלי בן 4 ש"ש

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

41-034-50

ו'

10-14

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-034-51

ב'

14-18

ב'

גב' חני לוין

41-034-52

ג'

16-20

ב'

גב' סימון סנדלר

41-034-53

ד'

16-20

ב'

ד"ר שירה קורן

41-034-54

ד'

16-20

ב'

גב' מינה ליפנר

41-034-55

ב'

16-20

ב'

גב' מינה ליפנר

41-034-56

ו'

8-12

ב'

ד"ר שירה קורן

41-034-57

ג'

14-18

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

רמת M2 קורס סמסטריאלי בן 2 ש"ש

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

41-032-50

ו'

8-10

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-032-51

ו'

10-12

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-032-52

ד'

16-18

ב'

ד"ר נועה לוי

41-032-53

ב'

18-20

ב'

ד"ר שירה קורן

41-032-54

א'

18-20

ב'

גב' בלה ויסבלט

 

לתשומת לבך:

בקורסי תואר שני אין מבחן סופי.

בקורסי תואר שני נדרשת נוכחות מלאה והגשת עבודות לאורך הקורס.