קורסים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח

טרום בסיסי ב' 

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

הערה

41-002-50

ב'+

ד'

18-20

16-20

ב'

גב' רות אלנבוגן

 

 

 

בסיסי 

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

הערה

41-004-50

ב'+

        ד'

18-20

16-20

ב'

גב' מגי ארט

      המשך של קורס                 41-002-10

41-004-51

ב'+

        ד'

18-20

16-20

ב'

ד"ר אנה ליובמן

       

41-004-52

ג'+

        ו'

8-10

8-12

ב'

ד"ר איילת ששון

 
41-004-53

ג'+

        ו'

16-18

8-12

ב'

גב' יעל אדלר

 

 

מתקדמים א' 

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

קורס המשך

41-014-50

ו'

8-12

ב'

גב' מינה ליפנר

המשך ל- 41-004-10.

41-014-51

ד'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

המשך ל- 41-004-11.

41-014-52

ב'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

המשך ל- 41-004-12.

41-014-53

א'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

המשך ל- 41-004-13.

41-014-54

ו'

8-12

ב'

גב' בלה ויסבלט

המשך ל- 41-004-14.

41-014-55

ד'

16-20

ב'

גב' דבי חן

המשך ל- 41-004-15.

41-014-56

א'

16-20

ב'

גב' מינה ליפנר

המשך ל- 41-004-16.

41-014-57

ג'

16-20

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

המשך ל- 41-004-17.

41-014-58

ו'

8-12

ב'

מר שמחה בלוך

עצמאי

41-014-59

א'

16-20

ב'

גב' מגי ארט

עצמאי

41-014-60

ג'

16-20

ב'

גב' נירה הראטי

עצמאי

41-014-61

ב'+ד'

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

עצמאי

 
 

מתקדמים ב' 

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

קורס המשך

41-022-50

א'+ד'

8-10

ב'

ד"ר איריס אלישע

המשך ל-41-014-10

41-022-51

א'+ג'

8-10

ב'

ד"ר נועה לוי

המשך ל-41-014-11

41-022-52

א'+ד'

8-10

ב'

גב' דבי חן

המשך ל-41-014-12

41-022-53

ב'+ד'

8-10

ב'

ד"ר נועה לוי

המשך ל-41-014-13

41-022-54

ב'+ד'

8-10

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

המשך ל-41-014-14

41-022-55

ג'+ה'

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

המשך ל-41-014-15

41-022-56

ג'+ה'

8-10

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

המשך ל-41-014-16

41-022-57

ב'+ד'

10-12

ב'

גב' סימון סנדלר

המשך ל-41-014-17

41-022-58

א'+ג'

10-12

ב'

ד"ר איריס אלישע

המשך ל-41-014-18

41-022-59

ב'+ד'

14-16

ב'

גב' סימון סנדלר

המשך ל-41-014-19

41-022-60

ב'+ד'

16-18

ב'

גב' מינה ליפנר

המשך ל-41-014-20

41-022-61

א'+ג'

16-18

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

המשך ל-41-014-21

41-022-62

א'+ג'

18-20

ב'

ד"ר אנה ליובמן

המשך ל-41-014-22

41-022-63

ב'+ד'

18-20

ב'

גב' בלה ויסבלט

המשך ל-41-014-23

41-022-64

ו'

8-12

ב'

גב' סימון סנדלר

המשך ל-41-014-24

41-022-65

ו'

8-12

ב'

גב' דבי חן

המשך ל-41-014-25

41-022-66

ו'

10-14

ב'

ד"ר טלילה כהן

עצמאי

41-022-67

ה'

16-20

ב'

ד"ר איריס אלישע

עצמאי

41-022-68 א' 8-12 ב' ד"ר שירה קורן

עצמאי

41-022-69

ו'

8-12 ב' גב' חני לוין  

41-022-76

א'

8-12

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

 

41-022-77

ו'

8-12

ב'

מר מתיו כהן