קורסים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ז

בסיסי (לשעבר טרום מתקדמים 1)

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

הערה

41-004-50

ב'+

       ה'

8-10

16-20

ב'

גב' ורדית יעקבי

 

41-004-51

ו'

 

8-14

ב'

גב' מגי ארט

 

41-004-52

ו'

 

8-14

ב'

ד"ר רויטל נגר

 

41-004-53

ב'+

       ה'

8-10

16-20

ב'

גב' רות אלנבוגן

קורס המשך של

 41-002-10

 

 

מתקדמים א' (לשעבר החצי הראשון של מתקדמים 1)

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

קורס המשך

41-014-50

ו'

8-12

ב'

גב' מינה ליפנר

המשך ל – 41-004-10

41-014-51

ד'

16-20

ב'

גב' דבי חן

המשך ל – 41-004-11

41-014-52

ב'

16-20

ב'

ד"ר נועה לוי

המשך ל – 41-004-12

41-014-53

א'

16-20

ב'

גב' חני לוין

המשך ל – 41-004-13

41-014-54

ו'

8-12

ב'

גב' בלה ויסבלט

המשך ל – 41-004-14

41-014-55

א'+ד'

8-10

ב'

ד"ר שירה קורן

עצמאי

41-014-56

ב'+ד'

8-10

ב'

גב' מינה ליפנר

עצמאי

41-014-58

ה'

16-20

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

עצמאי

41-014-59

ד'

16-20

ב'

גב' נירה הראטי

המשך ל- 41-004-15

41-014-61

ד'

16-20

ב'

גב' שולי רון

מקביל ל-

 41-014-51+41-014-59

41-014-62

ב'

16-20

ב'

גב' נירה הראטי

מקביל ל- 41-014-52

41-014-63

א'

16-20

ב'

ד"ר אסנת חן

מקביל ל-

 41-014-60+41-014-53

 
 

מתקדמים ב' (לשעבר מתקדמים 2 וגם לשעבר החצי השני של מתקדמים 1)

מס' קורס

יום

שעה

סמס / שנתי

מרצה

קורס המשך

41-022-50

א'+ג'

8-10

ב'

ד"ר נועה לוי

המשך ל-41-014-10

41-022-51

א'+ד'

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

המשך ל-41-014-11

41-022-52

ב'+ד'

8-10

ב'

גב' סימון סנדלר

המשך ל-41-014-12

41-022-53

ג'+ה'

8-10

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

המשך ל-41-014-13

41-022-54

ב'+ד'

10-12

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

המשך ל-41-014-14

41-022-55

ב'+ד'

16-18

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

המשך ל-41-014-15

41-022-56

א'+ג'

16-18

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

המשך ל-41-014-16

41-022-57

ב'+ד'

18-20

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

המשך ל-41-014-17

41-022-58

א'+ג'

18-20

ב'

ד"ר איריס אלישע

המשך ל-41-014-18

41-022-59

ו'

8-12

ב'

גב' סימון סנדלר

המשך ל-41-014-19

41-022-60

א'

16-20

ב'

ד"ר נועה לוי

עצמאי

41-022-61

ב'

16-20

ב'

ד"ר איריס אלישע

עצמאי

41-022-62

ו'

8-12

ב'

גב' חני לוין

עצמאי

41-022-63

ו'

8-12

ב'

גב' דבי חן

עצמאי

41-022-64

ב'+ה'

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

עצמאי

41-022-65

ג'+ה'

8-10

ב'

גב' אסתר אייזנברג

המשך ל-41-014-20

41-022-66

א'+ג'

16-18

ב'

ד"ר איילת ששון

המשך ל-41-014-21

41-022-67

א'+ג'

18-20

ב'

גב' שולי רון

המשך ל-41-014-22

41-022-68

ו'

8-12

ב'

גב' יעל אדלר

המשך ל-41-014-23

41-022-69

א'+ג'

8-10

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

המשך ל-41-014-24

41-022-74

ב'+ד'

8-10

ב'

ד"ר טלילה כהן

מקביל ל-

 41-022-52/41-022-54

המשך ל-

41-014-12/41-014-14

41-022-77

ג'+ה'

8-10

ב'

מר שמחה בלוך

מקביל ל-

 41-022-53/41-022-65

המשך ל-

41-014-13/41-014-20

41-022-78

ו'

8-12

ב'

גב' גילית וייס

מקביל ל-

41-022-59/41-022-68

41-022-62/41-022-63

41-022-79

ב'+ד'

18-20

ב'

גב' מגי ארט

מקביל ל-41-022-57

המשך ל- 41-014-17