גב' מינה ליפנר

גב'
גב' מינה ליפנר
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

B.A. in Art Education: May 1991 from Hunter College, N.Y.; Summa Cum Laude

 

M.A. in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages): December 1992

from Hunter College: N.Y.; Summa Cum Laude

פירסומים

Bridging the Gap: Reading Skills and Texts for Trom Mitkadmim (Workbook for internal use of Bar-Ilan students), Together with Simcha Bloch, Zhanna Burstein, and Anna Lyubman

תחומי מחקר

Reading and writing pedagogy

Language assessment