קורסי פרוייקטים לשנה"ל תשע"ז - לתלמידי אורט המחלקה לניהול ולתלמידי רנטגן בלבד

קורסים לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד 

מתקדמים א' (לשעבר החצי הראשון של מתקדמים 1) 

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

קורס

המשך / קודם

41-014-75

ב'+

ד'

16-20

10-14

ב'

ד"ר אנה ליובמן

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. 

קורס קודם 41-004-30

קורס המשך 41-022-75

41-014-76

ב'+

ד'

16-20

10-14

ב'

גב' ורדית יעקבי

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד 

קורס קודם 41-004-31

קורס המשך 41-022-76

 
 

מתקדמים ב' (לשעבר מתקדמים 2 או לשעבר החצי השני של מתקדמים 1)

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

41-022-72 ד' 10-14 ב' ד"ר איילת ששון מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד.

41-022-75

ב'+

        ד'

16-20

10-14

ב' - מאמצע הסמסטר

ד"ר אנה ליובמן

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. 

41-022-76

ב'+

        ד'

16-20

10-14

ב' - מאמצע הסמסטר

גב' ורדית יעקבי

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. 

 

קורסים לתלמידי רנטגן בלבד

מתקדמים ב' (לשעבר מתקדמים 2 או לשעבר החצי השני של מתקדמים 1)

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

קורס קודם

41-022-70

ד'+ה'

8-10

ב'

ד"ר אנה ליובמן

מיועד לתלמידי רנטגן בלבד.   

קורס קודם 41-014-40

41-022-71

ד'+ה'

8-10

ב'

גב' יעל אדלר

מיועד לתלמידי רנטגן בלבד. 

קורס קודם 41-014-41

 

קורסים לתוכניות של זרועות ביטחון תשע"ז

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

קורס קודם/

קורס המשך

41-904-01

ה'

16-20

שנתי

גב' מגי ארט

 

41-904-02

ה'

16-20

שנתי

גב' יעל אדלר

 

41-904-03

ה'

16-20

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

 

41-922-51

ה'

16-20

ב'

ד"ר אסנת חן

 

41-922-52

ה'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

 

41-922-53

ה'

16-20

ב'

גב' נירה הראטי

 

41-922-54

ה'

16-20

ב'

ד"ר איילת ששון

 

41-922-55

ה'

16-20

ב'

ד"ר רויטל נגר

 


 

 
 
 

קורסים לתוכנית מלט"ק

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

קורס קודם/

קורס המשך

41-922-80

א'

14-18

ב'

ד"ר רויטל נגר

 

המשך לקורס 41-914-40
 

 
 

קורסים לתוכנית חץ / יהלום/ ינשופים

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

קורס קודם/

קורס המשך

41-904-07

ג'

16-19

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

41-914-94 קיץ חץ ד'

 

41-904-09

ה'

18-21

שנתי

גב' גילית וייס

ינשופים ב'

41-922-70

ה'

18-22

ב'

מר שמחה בלוך

קורס קודם בסמס' א' 41-914-30 ינשופים א'

 
 
 

קורסים של המח"ר

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

קורס קודם/

קורס המשך

41-907-03

41-902-03 (מתמזג)

א'+

ד'

8-12

14-16

שנתי

גב' גילית וייס

נשים

41-914-05

א'

17-19

שנתי

ד"ר טלילה כהן

 

נשים

41-904-04

ב'

15:45-18:15

שנתי

מר שמחה בלוך

גברים