תקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון


סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה:

א.

עברו את פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית בציון שנקבע לפטור (ציון 134 ומעלה).

ב.

סיימו בהצלחה קורס פטור באנגלית כשפה זרה באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת אריאל.

ג.

בעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל"ג להעניק תואר B.A (לא כולל B.Ed)

הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

ד.

בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

ה.

בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני באוניברסיטאות בארץ.

ו.

בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, אריאל, חיפה , העברית, בן-גוריון, הפתוחה והטכניון.

ז.

בעלי ציון של 670 ומעלה בחלק ה-VERBAL  של בחינת SAT. יש להציג אישור מתאים ליחידה.

 

 

סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד אחר להשכלה גבוהה מוכר מתבקשים להגיש אישור על כך למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה (בנין קורט 1004, קומת הכניסה חדר 04), או לשלוח לפקס 03-7384103, בצירוף ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, סילבוס מפורט, מספר שעות הקורס לפטור וציון סיום הקורס. כל מקרה יבדק לגופו.

הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל- 10 שנים מיום קבלתו.