קורסי קיץ באנגלית כשפה זרה תשע"ט

תאריכי רישום 

יום

תאריך

שעה

הערות

ראשון

14.7.19

9:00-15:00

לתלמידי בר-אילן בלבד

חיוני לחייבים לסיים לימודי אנגלית בקיץ *

שני

15.7.19

9:00-15:00

לתלמידי בר-אילן בלבד

שלישי

16.7.19

9:00-15:00

לתלמידי בר-אילן בלבד

רביעי

17.7.19

9:00-15:00

פתוח גם לסטודנטים מחוץ לבר אילן

בכפוף למקום פנוי.

* לא נוכל לשמור מקומות למי שלא יגיעו ביום הראשון של הרישום.

תהליך ההרשמה לקורסים באנגלית:

א. ההרשמה לקורסי הקיץ תיערך באחת משתי הדרכים הבאות - אינטרנטית או ידנית:

  • רישום אינטרנטי:                                                                                                                                             - סטודנטים וותיקים, שלמדו בשנה"ל תשע"ט, חייבים להירשם אינטרנטית בלבד, באמצעות מערכת אינ-בר.

 

  •  רישום ידני:                                                                                                                                                    - סטודנטים חדשים שיתחילו לימודים בשנה"ל תש"פ: הרישום ייערך ביחידה לאנגלית כשפה זרה, בניין 1004 חדר 4           בקומת כניסה, בימי הרישום: 17.7.19-14.7.19, בין השעות: 9:00-15:00 בלבד! 

הרישום יתבצע באמצעות טופס רישום שיינתן ביום ההרשמה ביחידה לאנגלית כשפה זרה.
 יש להביא צילום של תעודת זהות.                                                                                                                 יש לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות שובר תשלום ביום ההרשמה ובתשלום אחד בלבד. 

לאחר הרישום ביחידה לאנגלית ולאחר התשלום בבנק יש להעביר את:טופס ההרשמה + צילום תעודת הזהות +      שובר התשלום מוחתם ע"י הבנק למדור תל"מ, באחת מהדרכים הבאות:

  1. באמצעות טופס דיגיטלי – רצ"ב לינק לטופס בקשה של מדור תל"מ.
  2. באופן ידני יש לשים את הטפסים בתא של מדור תל"מ , בניין 404 חדר 001.

כל התהליך יתבצע ביום הרישום בלבד. לא נוכל לשמור מקום למי שלא השלימו את התהליך באותו היום כנדרש.

ב. תלמידי בר-אילן בלבד ברמת מתקדמים א' ובשנה ב' ומעלה ללימודיהם, החייבים לסיים חובת אנגלית בקיץ הנוכחי, ירשמו לקורסים המרוכזים מתקדמים א' (41-014-90) + מתקדמים ב' (41-022-90). ההרשמה ידנית בלבד, ביום הראשון של ההרשמה.

ג. מועד ההרשמה לסטודנטים שאינם לומדים בבר-אילן הינו: 17.7.19 בכפוף למקום פנויהרישום הינו ידני.

ד. ציון אנגלית במבחן הפסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם חייב להופיע במחשב של בר-אילן. לא יתקבלו אישורים פרטניים.
   לכן, יש לבקש מראש מהמרכז הארצי לבחינות להעביר את הציון לאוניברסיטת בר-אילן.

ה. בכל הקורסים נדרשת נוכחות מלאה.

ו. פתיחת הקורסים מותנית במספר משתתפים נדרש ומספר המקומות מוגבל. (כל הקודם זוכה).

מבחני הסיום:  מועד א': יום שני, ט' אלול תשע"ט, 9.9.19 בשעה: 9:00.

                     מועד ב': יום שני, ט"ז אלול תשע"ט, 16.9.19 בשעה: 9:00.

 תאריכים אלו עשויים להשתנות בשל נסיבות שאינן תלויות בנו.

 

מס' קורס

מועד הקורס

ימים ושעות

שם מרצה

בניין / חדר

מחיר בש"ח *

41-002-90

טרום בסיסי ב'

8.9.19-4.8.19

א', ב, ד', ה'

     בימי ג'       אין לימודים

8:00-12:00

 

גב' גילית וייס

 

בניין 507 חדר 2

בתאריך 2.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604 חדר 103                                         

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 3,180 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 3,297 ₪.

41-002-91

טרום בסיסי ב'

8.9.19-4.8.19

א', ב, ד', ה'

    בימי ג'      אין לימודים

16:00-20:00

 

גב' יעקבי ורדית

 

בניין 507 חדר 2

בתאריך 2.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 103    

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 3,180 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 3,297 ₪.

41-004-90

בסיסי

8.9.19-4.8.19

א', ב, ד', ה'

    בימי ג'      אין לימודים

8:00-12:00

 

ד"ר רויטל נגר

 

בניין 507 חדר 4

בתאריך 2.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604  חדר 63    

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 3,180 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 3,297 ₪.

41-004-91

בסיסי

8.9.19-4.8.19

א', ב, ד', ה'

    בימי ג'      אין לימודים

16:00-20:00

 

ד"ר איילת ששון

 

בניין 507 חדר 4

בתאריך 2.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604  חדר 63    

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 3,180 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 3,297 ₪.

      41-014-90 

      מתקדמים א'

מועד א: 6.8.19

מועד ב: 14.8.19

 

5.8.19-17.7.19

 

א'-ה'

8:00-12:00

 

 

ד"ר אסנת חן

בניין 507 חדר 6

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

 

       41-022-90   

מתקדמים ב'

 

 

8.9.19-18.8.19

א', ב, ד', ה'

      בימי ג'        אין לימודים

8:00-12:00

 

גב' רות אלנבוגן

 

בניין 507 חדר 204

בתאריך 2.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 104    

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

 

41-014-91

מתקדמים א'

5.9.19-6.8.19

א', ג', ה'

8:00-12:00

ד"ר אנה ליובמן

בניין 507 חדר 6

בתאריך 3.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 103    

 

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

41-014-92

מתקדמים א'

5.9.19-6.8.19

א', ג', ה'

8:00-12:00

גב' מגי ארט

בניין 507 חדר 203

בתאריך 3.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 104    

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

 לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

41-014-93

מתקדמים א'

5.9.19-6.8.19

א', ג', ה'

16:00-20:00

מר אברהם בר-גד

בניין 507 חדר 6

בתאריך 3.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 103  

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

41-014-94

מתקדמים א'

4.9.19-7.8.19

ב', ד'

16:00-20:00

+ ו'

8-12

גב' מגי ארט

בניין 507 חדר 6

בתאריך 2.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 64  

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

41-022-91

מתקדמים ב'

5.9.19-6.8.19

א', ג', ה'

8:00-12:00

ד"ר ז'אנה בורשטיין

בניין 507 חדר 202

בתאריך 3.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 13  

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

 לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

41-022-92

מתקדמים ב'

5.9.19-6.8.19

א', ג' ,ה'

8:00-12:00

גב' יעל אדלר

בניין 504 חדר 6

בתאריך 3.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 14  

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

 לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

41-022-93

מתקדמים ב'

5.9.19-6.8.19

א' ,ג', ה'

16:00-20:00

ד"ר ז'אנה בורשטיין

בניין 507 חדר 202

בתאריך 3.9  חד פעמי הקורס ילמד בבניין 604   חדר 64  

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

♦41-030-90

רמה M (MA)

(4 ש"ש שנתיות)

29.8.19-24.7.19

א'-ה'

16:00-20:00

ד"ר טלילה כהן

בניין 604 חדר 103

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 4,240 ₪.

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 4,396 ₪.

♦41-034-90

רמה M4 (MA

(4 ש"ש בסמסטר אחד)

29.8.19-30.7.19

א', ג', ה'

16:00-20:00

גב' דבי חן

בניין 1002 חדר 202

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 2,120 ₪.

 לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 2,198 ₪.

♦41-032-90

רמה M2 MA))

(2 ש"ש בסמסטר אחד)

28.8.19-5.8.19

ב', ד'

16:00-19:00

ד"ר ענבר קמינסקי

בניין 1002 חדר 202

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 1,060 ₪.

  לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 1,099 ₪.

♦41-032-91

רמה M2 MA))

(2 ש"ש בסמסטר אחד)

28.8.19-5.8.19

ב', ד'

16:00-19:00

גב' לוסי שולמן בניין 604 חדר 64

* לתלמידי תשע"ט בלבד – 1,060 ₪.

-----------------------------

לתלמידי תש"פ+תלמידי חוץ – 1,099 ₪.

 

* המחירים לתלמידי תשע"ט בלבד צמודים למדד יולי 2018.

 למי שלא נבחנו בעבר חובה להיבחן במיון M.A ב- 23.6.19 בשעה: 16:00 

   לפרטים מלאים: http://efl.biu.ac.il/node/1963

 

-  כתובת המייל של היחידה: efl.unit@mail.biu.ac.il

-  כתובת המייל של ד"ר איריס אלישע-פרימו - מרכזת קורסי הקיץ: iris.elisha-primo@biu.ac.il