קורסי קיץ באנגלית כשפה זרה תש"פ

פרטים יפורסמו לקראת חודש יוני 2020.

-  כתובת המייל של היחידה: efl.unit@mail.biu.ac.il

-  כתובת המייל של ד"ר איריס אלישע-פרימו - מרכזת קורסי הקיץ: iris.elisha-primo@biu.ac.il