קורסים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

 

טרום בסיסי ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

הערה

41-002-10

ב'+

ד'

16-20

18-20

א'

גב' מגי ארט

קורס המשך בסמסטר ב'

41-004-50

 

בסיסי

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

הערה

41-004-10

ב'+

ו'

8-10

8-12

א'

גב' ורדית יעקובי

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-50

41-004-11

ב'+

ד'

16-20

16-18

א'

ד"ר אסנת חן

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-51

41-004-12

א'+

ג'

16-20

8-10

א'

גב' יעל אדלר

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-52

41-004-13

א'+

ד'

16-20

16-18

א'

גב' נטליה שוורץ

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-53

41-004-14

 

א'+

ד'

8-10

16-20

א'

גב' תמי מור

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-54

41-004-15

א'+

ג'

16-20

8-10

א'

גב' רות אלנבוגן

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-55

41-004-16

ג'+

ה'

14-18

8-10

א'

מר אבי בר-גד

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-56

41-004-17

ג'+

ה'

16-20

8-10

א'

גב' הילי זוורו

קורס המשך בסמסטר ב'

41-014-57

41-004-50

ב'+

ד'

16-20

18-20

ב'

גב' מגי ארט

המשך של קורס

41-002-10

41-004-52

 

ב'+

ד'

16-20

18-20

ב'

ד"ר אסנת חן

 

41-004-53

 

ג'+

ו'

8-10

8-12

ב'

גב' יעל אדלר

 

41-004-54

 

ג'+

ו'

16-18

8-12

ב'

ד"ר לוסי שולמן

 

 

מתקדמים א' 

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

קורס המשך

41-014-10

א'+ ד'

8-10

א'

ד"ר טלילה כהן

בסמסטר ב' 41-022-50

41-014-12

א'+ ג'

8-10

א'

גב' דבי חן

בסמסטר ב' 41-022-52

41-014-13

ב'+ ד'

8-10

א'

גב' סימון סנדלר

בסמסטר ב' 41-022-53

41-014-14

ב'+ ד'

8-10

א'

גב' מינה ליפנר

בסמסטר ב' 41-022-54

41-014-15

ג'+ ה'

8-10

א'

ד"ר קרן גולדפרד

בסמסטר ב' 41-022-55

41-014-16

ג'+ ה'

8-10

א'

ד"ר נועה לוי

בסמסטר ב' 41-022-56

41-014-17

א'+ ד'

10-12

א'

ד"ר קרן גולדפרד

בסמסטר ב' 41-022-57

41-014-18

ב'+ ד'

14-16

א'

ד"ר אורנה פרנץ

בסמסטר ב' 41-022-58

41-014-19

ב'+ ד'

16-18

א'

גב' מינה ליפנר

בסמסטר ב' 41-022-59

41-014-20

א'+ ד'

16-18

א'

ד"ר איריס אלישע

בסמסטר ב' 41-022-60

41-014-21

א'+ ד'

18-20

א'

ד"ר איריס אלישע

בסמסטר ב' 41-022-61

41-014-22

ב'+ ד'

18-20

א'

גב' מינה ליפנר

בסמסטר ב' 41-022-62

41-014-23

ו'

8-12

א'

גב' סימון סנדלר

בסמסטר ב' 41-022-63

41-014-24

ו'

8-12

א'

גב' בלה ויסבלט

בסמסטר ב' 41-022-64

41-014-25

א'

8-12

א'

ד"ר אורנה פרנץ

בסמסטר ב' 41-022-65

41-014-50

ו'

8-12

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

המשך של 41-004-10

41-014-51

ב'

16-20

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

המשך של 41-004-11

41-014-52

א'

16-20

ב'

ד"ר שירה קורן

המשך של 41-004-12

41-014-53

א'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

המשך של 41-004-13

41-014-54

ד'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

המשך של 41-004-14

41-014-56

ג'

14-18

ב'

ד"ר טלילה כהן

המשך של 41-004-16

41-014-57

ג'

16-20

ב'

גב' נטליה שוורץ

המשך של 41-004-17

41-014-60

ו'

8-12

ב'

ד"ר שירה קורן

עצמאי

41-014-61

         א'

16-20

ב'

גב' חנה לוין

עצמאי

41-014-62

ג'

16-20

ב'

גב' חנה לוין

עצמאי

41-014-63

ד'

16-20

ב'

גב' חנה לוין

עצמאי

41-014-64

      ב'+ ד'

8-10

ב'

ד"ר איריס אלישע

עצמאי

 

מתקדמים ב' 

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

קורס המשך

41-022-10

ב'+ ד'

8-10

א'

ד"ר איריס אלישע

 

41-022-11

ג'+ ה'

8-10

א'

גב' בלה ויסבלט

 

41-022-12

ג'+ ה'

8-10

א'

גב' נטליה שוורץ

 

41-022-13

א'+ ד'

8-10

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

41-022-14

       א'

8-12

א'

גב' בלה ויסבלט

 

41-022-15

ב'+ ד'

10-12

א'

גב' סימון סנדלר

 

41-022-16

א'+ ד'

14-16

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

41-022-17

ד'

14-18

א'

גב' חנה לוין

 

41-022-18

ב'

14-18

א'

גב' דבי חן

 

41-022-19

א'

14-18

א'

ד"ר שירה קורן

 

41-022-20

ב'

16-20

א'

ד"ר לוסי שולמן

 

41-022-21

ג'

16-20

א'

גב' חנה לוין

 

41-022-22

ד'

16-20

א'

גב' דבי חן

 

41-022-23

ה'

16-20

א'

ד"ר טלילה כהן

 

41-022-24

ב'+ ד'

18-20

א'

גב' בלה ויסבלט

 

41-022-25

ו'

8-12

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

41-022-26

ו'

8-12

א'

גב' חנה לוין

 

41-022-27

א'

8-12

א'

ד"ר נועה לוי

 

41-022-28

ו'

8-12

א'

מר שמחה בלוך

 

41-022-29

ד'

16-20

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

41-022-50

א'+ ד'

8-10

ב'

גב' דבי חן

המשך של 41-014-10

41-022-51

א'+ ד'

8-10

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

עצמאי

41-022-52

א'+ ג'

8-10

ב'

גב' רות אלנבוגן

המשך של 41-014-12

41-022-53

ב'+ ד'

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

המשך של 41-014-13

41-022-54

ב'+ ד'

8-10

ב'

גב' מינה ליפנר

המשך של 41-014-14

41-022-55

ג'+ ה'

8-10

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

המשך של 41-014-15

41-022-56

ג'+ ה'

8-10

ב'

ד"ר נועה לוי

המשך של 41-014-16

41-022-57

א'+ ד'

10-12

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

המשך של 41-014-17

41-022-58

ב'+ ד'

14-16

ב'

מר אברהם בר-גד

המשך של 41-014-18

41-022-59

ב'+ ד'

16-18

ב'

גב' מינה ליפנר

המשך של 41-014-19

41-022-60

א'+ ד'

16-18

ב'

ד"ר איריס אלישע

המשך של 41-014-20

41-022-61

א'+ ד'

18-20

ב'

ד"ר איריס אלישע

המשך של 41-014-21

41-022-62

ב'+ ד'

18-20

ב'

גב' מינה ליפנר

המשך של 41-014-22

41-022-63

ו'

8-12

ב'

ד"ר טלילה כהן

המשך של 41-014-23

41-022-64

ו'

8-12

ב'

גב' בלה ויסבלט

המשך של 41-014-24

41-022-65

       א'

8-12

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

המשך של 41-014-25

41-022-66

א'

8-12

ב'

גב' מגי ארט

41-022-67

       א'

8-12

ב'

גב' בלה ויסבלט

עצמאי

41-022-68

ו'

8-12

ב'

ד"ר איריס אלישע

עצמאי

41-022-69

ו'

8-12

ב'

גב' מינה ליפנר

עצמאי

41-022-77

ה'

16-20

ב'

גב' בלה ויסבלט

עצמאי

41-022-78

ג'

16-20

ב'

גב' דבי חן

עצמאי