קורסי תואר ראשון

קורסי תואר ראשון באנגלית כשפה זרה לשנה"ל תש"ף

 

טרום בסיסי ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס'/ שנתי

מרצה

41-002-10

ב'+

ד'

16-20

18-20

א'

מר שמחה בלוך

41-002-11

ב'+

ד'

16-20

18-20

א'

גב' יעל אדלר

 

בסיסי

מס' קורס

יום

שעה

סמס'/ שנתי

מרצה

הערות

41-004-10

ב'+

ו'

8-10

8-12

א'

מר שמחה בלוך

 

41-004-11

ב'+

ד'

16-20

16-18

א'

גב' רות אלנבוגן

 

41-004-12

א'+

ד'

16-20

8-10

א'

גב' תמר מור

 

41-004-13

א'+

ד'

16-20

16-18

א'

ד"ר ג'נט סיגל

 

41-004-14

א'+

ד'

18-20

16-20

א'

גב' לוסי שולמן

 

41-004-15

ב'+

ד'

16-20

8-10

א'

ד"ר אפרת הראל

 

41-004-16

ג'+

ה'

14-18

8-10

א'

גב' רות אלנבוגן

 

41-004-17

ג'+

ה'

16-20

8-10

א'

מר אבי בר-גד

 

41-004-18

 

ג' +

ה'

16-20

8-10

א'

 

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

 

41-004-50

ב'+

ד'

16-20

18-20

ב'

מר שמחה בלוך

קורס המשך של

41-002-10

41-004-51

א'+

ד'

16-20

18-20

ב'

ד"ר אסנת חן

 

41-004-52

ג'+

ו'

8-10

8-12

ב'

מר אבי בר-גד

 

41-004-53

ג'+

ו'

16-18

8-12

ב'

גב' ורדית יעקובי

 

41-004-54

א'+

ד'

8-12

8-10

ב'

ד"ר אפרת הראל

 

41-004-55

ב'+

ד'

16-20

18-20

ב'

גב' לוסי שולמן

 
 

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס'/ שנתי

מרצה

הערות

41-014-10

א'+ד'

08:00-10:00

א'

גב' בלה ויסבלט

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-50

41-014-11

א'+ג'

08:00-10:00

א'

ד"ר טלילה כהן

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-51

41-014-12

ב'+ד'

08:00-10:00

א'

גב' סימון סנדלר

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-52

41-014-13

ב'+ד'

08:00-10:00

א'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-53

41-014-14

ג'+ה'

08:00-10:00

א'

ד"ר קרן גולדפרד

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-54

41-014-15

ג'+ה'

08:00-10:00

א'

ד"ר אורנה פרנץ

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-55

41-014-16

א'+ד'

10:00-12:00

א'

ד"ר קרן גולדפרד

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-56

41-014-17

ב'+ד'

14:00-16:00

א'

ד"ר טלילה כהן

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-57

41-014-18

ב'+ד'

16:00-18:00

א'

ד"ר טלילה כהן

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-58

41-014-19

א'+ד'

16:00-18:00

א'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-59

41-014-20

א'+ד'

18:00-20:00

א'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-60

41-014-21

ב'+ד'

18:00-20:00

א'

גב' מינה ליפנר

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-61

41-014-22

ו'

08:00-12:00

א'

גב' סימון סנדלר

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-62

41-014-23

ו'

08:00-12:00

א'

גב' מגי ארט

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-63

41-014-24

א'

08:00-12:00

א'

ד"ר אורנה פרנץ

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-64

41-014-25

א'

08:00-12:00

א'

ד"ר נועה לוי

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-65

41-014-50

ו'

08:00-12:00

ב'

ד"ר טלילה כהן

קורס המשך של 41-004-10

41-014-51

ב'

16:00-20:00

ב'

ד"ר אנה ליובמן

קורס המשך של 41-004-11

41-014-52

א'

16:00-20:00

ב'

ד"ר רויטל נגר

קורס המשך של 41-004-12

41-014-53

א'

16:00-20:00

ב'

ד"ר שירה קורן

קורס המשך של 41-004-13

41-014-54

ד'

16:00-20:00

ב'

ד"ר רויטל נגר

קורס המשך של 41-004-14

41-014-55

ב'

16:00-20:00

ב'

גב' בלה ויסבלט

קורס המשך של 41-004-15

41-014-56

ג'

14:00-18:00

ב'

גב' חני לוין

קורס המשך של 41-004-16

41-014-57

ג'

16:00-20:00

ב'

גב' מינה ליפנר

קורס המשך של 41-004-17

41-014-58

ו'

08:00-12:00

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

עצמאי

41-014-59

ו'

08:00-12:00

ב'

גב' בלה ויסבלט

עצמאי

41-014-60

ג'

16:00-20:00

ב'

ד"ר שירה קורן

עצמאי

41-014-61

ד'

16:00-20:00

ב'

ד"ר אנה ליובמן

עצמאי

41-014-62

א' 

8:00-12:00

ב'

גב' מגי ארט

עצמאי

 

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס'/ שנתי

מרצה

הערות

41-022-10

ב'+ה'

08:00-10:00

א'

גב' בלה ויסבלט

 

41-022-11

ב'+ד'

08:00-10:00

א'

ד"ר נועה לוי

 

41-022-12

ג'+ה'

08:00-10:00

א'

ד"ר רויטל נגר

 

41-022-13

א'+ד'

08:00-10:00

א'

ד"ר אנה ליובמן

 

41-022-14

ב'+ד'

10:00-12:00

א'

גב' סימון סנדלר

 

41-022-15

א'+ד'

14:00-16:00

א'

ד"ר אורנה פרנץ

 

41-022-16

ב'+ד'

18:00-20:00

א'

גב' מגי ארט

 

41-022-17

ב'

14:00-18:00

א'

גב' מינה ליפנר

 

41-022-18

ד'

14:00-18:00

א'

ד"ר רויטל נגר

 

41-022-19

א'

14:00-18:00

א'

גב' מינה ליפנר

 

41-022-20

א'+ד'

18:00-20:00

א'

גב' גילית וייס

 

41-022-21

ב'

16:00-20:00

א'

ד"ר רויטל נגר

 

41-022-22

ג'

16:00-20:00

א'

גב' חני לוין

 

41-022-23

ד'

16:00-20:00

א'

גב' חני לוין

 

41-022-24

ד'

16:00-20:00

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

41-022-25

ה'

16:00-20:00

א'

ד"ר אנה ליובמן

 

41-022-26

א'

08:00-12:00

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

41-022-27

ו'

08:00-12:00

א'

גב' גילית וייס

 

41-022-28

ו'

08:00-12:00

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

 

41-022-29

ו'

08:00-12:00

א'

גב' בלה ויסבלט

 

41-022-30

א'

8:00-12:00

א'

גב' מגי ארט

 

41-022-50

א'+ד'

08:00-10:00

ב'

גב' בלה ויסבלט

קורס המשך של 41-014-10

41-022-51

א'+ג'

08:00-10:00

ב'

ד"ר טלילה כהן

קורס המשך של 41-014-11

41-022-52

ב'+ד'

08:00-10:00

ב'

גב' סימון סנלדר

קורס המשך של 41-014-12

41-022-53

ב'+ד'

08:00-10:00

ב'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

קורס המשך של 41-014-13

41-022-54

ג'+ה'

08:00-10:00

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

קורס המשך של 41-014-14

41-022-55

ג'+ה'

08:00-10:00

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

קורס המשך של 41-014-15

41-022-56

א'+ד'

10:00-12:00

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

קורס המשך של 41-014-16

41-022-57

ב'+ד'

14:00-16:00

ב'

גב' מינה ליפנר

קורס המשך של 41-014-17

41-022-58

ב'+ד'

16:00-18:00

ב'

ד"ר טלילה כהן

קורס המשך של 41-014-18

41-022-59

א'+ד'

16:00-18:00

ב'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

קורס המשך של 41-014-19

41-022-60

א'+ד'

18:00-20:00

ב'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

קורס המשך של 41-014-20

41-022-61

ב'+ד'

18:00-20:00

ב'

ד"ר טלילה כהן

קורס המשך של 41-014-21

41-022-62

ו'

08:00-12:00

ב'

גב' סימון סנדלר

קורס המשך של 41-014-22

41-022-63

ו'

08:00-12:00

ב'

גב' מגי ארט

קורס המשך של 41-014-23

41-022-64

א'

08:00-12:00

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

קורס המשך של 41-014-24

41-022-65

א'

08:00-12:00

ב'

ד"ר נועה לוי

קורס המשך של 41-014-25

41-022-66

ו'

08:00-12:00

ב'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

עצמאי

41-022-67

א'

08:00-12:00

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

עצמאי

41-022-68

ה'

16:00-20:00

ב'

גב' מינה ליפנר

עצמאי

41-022-69

ד'

16:00-20:00

ב'

גב' גילית וייס

עצמאי

41-022-77

א'

08:00-12:00

ב'

ד"ר אנה ליובמן

עצמאי

41-022-78

א'

08:00-12:00

ב'

ד"ר רויטל נגר

עצמאי

41-022-79

א'

16:00-20:00

ב'

ד"ר אנה ליובמן

עצמאי