קורסי תואר ראשון

תואר ראשון

טרום בסיסי ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

41-002-10

ב+

ד

16-20

18-20

א'

מר שמחה בלוך

41-002-11

ב'+

ד

16-20

18-20

א'

גב' תמר מור

41-002-12

ג' +

           ו'

8-10

8-12

א'

ד"ר אסנת חן

41-002-13

א'+

            ד'

8-12

8-10

א'

גב' לימור דולב

41-002-50

ב'+

ד'

18-20

16-20

ב'

גב' תמר מור

41-002-51

ג'+

ו'

8-10

8-12

ב'

 

 

בסיסי

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

41-004-10

ב+

ו

8-10

8-12

א'

גב' ורדית יעקבי

41-004-11

ב+

ד

16-20

18-20

א'

גב' רות אלנבוגן

41-004-12

א+

ד

16-20

8-10

א'

מר שמחה בלוך

41-004-13

א+

ד

16-20

16-18

א'

גב' יעל אדלר

41-004-14

א+

ד

18-20

16-20

א'

ד"ר ז'נט סיגל

41-004-15

א+

ד

16-20

18-20

א'

ד"ר אסנת חן

41-004-16

ב+

ד

16-20

8-10

א'

גב' נטליה שוורץ

41-004-17

ג+

ה

14-18

8-10

א'

ד"ר אפרת הראל

41-004-18

ג+

ה

16-20

8-10

א

מר אבי בר-גד

41-004-50

 

ב+

ד

16-20

18-20

ב'

מר שמחה בלוך

41-004-51

 

א+

ד

16-20

18-20

ב'

ד"ר אסנת חן

41-004-52

 

ד+

ו

8-10

8-12

ב'

גב' ורדית יעקבי

41-004-53

 

ג+

ו

16-18

8-12

ב'

מר שמחה בלוך

41-004-54

 

א+

ד

8-12

8-10

ב'

ד"ר אפרת הראל

41-004-55

 

ב+

ד

16-20

18-20

ב'

גב' יעל אדלר

41-004-56

ג' +

            ו'

8-10

8-12

ב'

ד"ר איילת ששון

41-004-57

א'+

            ד'

8-12

8-10

ב'

ד"ר ז'נט סיגל

41-004-58

ב'+

ד'

16-20

18-20

ב'

 ד"ר עדינה מנס

41-004-59

א'+

ד'

16-20

18-20

ב'

ד"ר ז'נט סיגל

41-004-60

א'+

ג'

16-20

18-20

ב'

מר ברנדון ויליאם אפשטיין

41-004-61

ג'+

ו'

8-10

8-12

ב'

גב' נטליה שוורץ

41-004-62

א'+

ד'

8-12

8-10

ב'

גב' רות אלנבוגן

 

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס'

מרצה

41-014-10

א+ד

8-10

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-014-11

א+ד

8-10

א'

גב' בלה ויסבלט

41-014-12

ב+ד

8-10

א'

גב' סימון סנדלר

41-014-13

ב+ד

8-10

א'

ד"ר נועה לוי

41-014-14

ג+ה

8-10

א'

 ד"ר קרן גולדפרד

41-014-15

ג+ה

8-10

א'

גב' בלה ויסבלט

41-014-16

א+ד

10-12

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-014-17

ב+ד

14-16

א'

גב' מינה ליפנר

41-014-18

ב+ה

16-18

א'

גב' מינה ליפנר

41-014-19

א+ג

16-18

א'

גב' גילית וייס-קלמנוביץ

41-014-20

א+ג

18-20

א'

גב' גילית וייס-קלמנוביץ

41-014-21

ב+ד

18-20

א'

גב' בלה ויסבלט

41-014-22

ו'

8-12

א'

ד"ר רויטל נגר

41-014-23

ו'

8-12

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-014-24

א'

8-12

א'

ד"ר נועה לוי

41-014-25

ה'

8-12

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-014-26

ב'+ד'

10-12

א'

גב' סימון סנדלר

41-014-27

ה'

16-20

א'

מר ברנדון אפשטיין

41-014-28

א'

8-12

א'

ד"ר אפרת דרייפוס

41-014-50

ו'

8-12

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-014-51

ב'

16-20

ב'

גב' גילית וייס-קלמנוביץ

41-014-52

א'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-014-53

א'

16-20

ב'

ד"ר רויטל נגר

41-014-54

ד'

16-20

ב'

גב' מגי ארט

41-014-55

א'

16-20

ב'

ד"ר אנה ליובמן

41-014-56

ב'

16-20

ב'

ד"ר אנה ליובמן

41-014-57

ג'

14-18

ב'

ד"ר אנה ליובמן

41-014-58

ג'

16-20

ב'

גב' מגי ארט

41-014-59

ו'

8-12

ב'

גב' מינה ליפנר

41-014-60

ג'

16-20

ב'

ד"ר איילת ששון

41-014-61

ד'

16-20

ב'

גב' מינה ליפנר

41-014-62

א'

8-12

ב'

ד"ר איילת ששון

41-014-63

ד'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-014-64

א'

8-12

ב'

ד"ר ענבר קמינסקי

41-014-65

ג'

16-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-014-66

ב'

16-20

ב'

גב' רות אלנבוגן

41-014-67

ה'

8-12

ב'

גב' ורדית יעקבי

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

41-022-10

ב+ה

8-10

א'

ד"ר רויטל נגר

41-022-11

ב+ד

8-10

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-022-12

ג+ה

8-10

א'

גב' מגי ארט

41-022-13

א+ד

8-10

א'

גב' גילית וייס-קלמנוביץ

41-022-15

א+ד

16-18

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-022-16

א+ג

18-20

א'

גב' לוסי שולמן

41-022-17

ב

14-18

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-022-18

ד

14-18

א'

ד"ר טלילה כהן

41-022-19

א

14-18

א'

ד"ר רויטל נגר

41-022-20

א+ד

18-20

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-022-21

ב

16-20

א'

גב' מגי ארט

41-022-22

ג

16-20

א'

גב' מגי ארט

41-022-23

ד

16-20

א'

גב' מגי ארט

41-022-24

ד

16-20

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-25

ה

16-20

א'

ד"ר איריס אלישע-פרימו

41-022-26

א

8-12

א'

ד"ר איילת ששון

41-022-27

א

8-12

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-28

ה

8-12

א'

ד"ר איילת ששון

41-022-29

ו

8-12

א'

גב' בלה ויסבלט

41-022-30

ו

8-12

א'

ד"ר איילת ששון

41-022-31

א

8-12

א'

מר שמחה בלוך

41-022-32

א

16-20

א'

גב' רות אלנבוגן

41-022-50

א+ד

8-10

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

41-022-51

א+ד

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

41-022-52

ב+ד

8-10

ב'

גב' סימון סנדלר

41-022-53

ב+ד

8-10

ב'

ד"ר נועה לוי

41-022-54

ג+ה

8-10

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

41-022-55

א+ד

10-12

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

41-022-56

ב+ד

14-16

ב'

גב' מינה ליפנר

41-022-57

ב+ה

16-18

ב'

גב' מינה ליפנר

41-022-58

א+ג

16-18

ב'

גב' גילית וייס-קלמנוביץ

41-022-59

א+ג

18-20

ב'

גב' גילית וייס-קלמנוביץ

41-022-60

ב+ד

18-20

ב'

גב' בלה ויסבלט

41-022-61

ו

8-12

ב'

ד"ר רויטל נגר

41-022-62

ו

8-12

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-63

א

8-12

ב'

ד"ר נועה לוי

41-022-64

ה

8-12

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

41-022-65

ג+ה

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

41-022-66

ג

16-20

ב

ד"ר נועה לוי

41-022-67

ה

16-20

ב'

ד"ר איריס אלישע-פרימו

41-022-68

ד

16-20

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-69

ו

8-12

ב'

גב' גילית וייס-קלמנוביץ

41-022-77

א

8-12

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-78

ב

16-20

ב'

ד"ר רויטל נגר

41-022-79

ה

8-12

ב'

גב' סימון סנדלר

41-022-80

ה

16-20

ב'

ד"ר אנה ליובמן

41-022-81

ו

8-12

ב'

ד"ר שרית בן-עובד

41-022-82

א

8-12

ב'

מר מתיו כהן

41-022-83

ה

8-12

ב'

מר שמחה בלוך

41-022-84

ה

16-20

ב'

ד"ר אסנת חן

41-022-85

ב

16-20

ב'

גב' מגי ארט