קורסים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב

* ייתכנו שינויים במערכת 

                          כל הקורסים ילמדו פרונטלית בקמפוס 

 

בסיסי

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

41-004-10

 

ב'+

        ו'

8-10

8-12

א'

גב' נטליה שוורץ

41-004-11

 

ב'+

       ד'

16-20

18-20

א'

מר שמחה בלוך

41-004-12

 

א'+

       ד'

16-20

8-10

א'

ד"ר ג'נט סיגל

41-004-13

 

א'+

       ד'

16-20

16-18

א'

ד"ר אסנת חן

41-004-14

 

א'+

       ד'

18-20

16-20

א'

גב' יעל אדלר

41-004-15

 

א'+

       ג'

16-20

18-20

א'

מר אברהם בר-גד

41-004-16

 

ב'+

       ד'

16-20

8-10

א'

גב' ורדית יעקבי

41-004-17

 

ג'+

       ה'

14-18

8-10

א'

גב' יעל אדלר

41-004-54

 

א'+

       ד'

16-20

18-20

ב'

ד"ר אסנת חן

41-004-56

 

ג'+

       ו'

16-18

8-12

ב'

גב' יעל אדלר

41-004-57

א'+

       ד' 

8-12

8-10

ב'

גב' נטליה שוורץ

41-004-58

 

ב'+

       ה'

8-10

8-12

ב'

גב' יעל אדלר

41-004-59

 

א'+

       ד'

8-12

8-10

ב'

ד"ר ג'נט סיגל

41-004-60

 

ג'+

       ה'

18-20

16-20

ב'

מר אברהם בר-גד

41-004-61

 

א'+

       ג'

16-20

18-20

ב'

מר שמחה בלוך

 

 

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס'

מרצה

41-014-10

א'+ד'

8-10

א'

ד"ר נועה לוי

41-014-11

א'+ד'

8-10

א'

גב' בלה ויסבלט-לנקרי /

גב' יעל אדלר 

41-014-12

ב'+ד'

8-10

א'

גב' סימון סנדלר

41-014-13

ב'+ה'

8-10

א'

גב' גילית וייס

41-014-14

ג'+ה'

8-10

א'

ד"ר קרן גולדפרד

41-014-15

ג'+ה'

8-10

א'

גב' בלה ויסבלט / 

גב' ורדית יעקבי

41-014-17

ב'+ד'

14-16

א'

גב' רות אלנבוגן

41-014-18

ג'+ה'

16-18

א'

ד"ר רויטל נגר

41-014-19

א'+ד'

16-18

א'

ד"ר טלילה כהן

41-014-20

א'+ד'

18-20

א'

ד"ר טלילה כהן

41-014-21

ה'

8-12

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-014-22

ו'

8-12

א'

גב' מגי ארט

41-014-23

א'

8-12

א'

ד"ר איריס אלישע

41-014-24

א'

8-12

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-014-25

ב'+ד'

10-12

א'

גב' סימון סנדלר

41-014-26

ו'

8-12

א'

גב' רות אלנבוגן

41-014-27

ג'+ה'

14-16

א'

ד"ר קרן גולדפרד

41-014-28

ה'

8-12

א'

ד"ר עדינה מנס

41-014-29

א'

8-12

א'

מר שמחה בלוך

41-014-50

ו'

8-12

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-014-51

א'

16-20

ב'

גב' גילית וייס

41-014-52

ב'

16-20

ב'

ד"ר אנה ליובמן

41-014-53

ג'

16-20

ב'

גב' מינה ליפנר

41-014-54

ד'

16-20

ב'

ד"ר אנה ליובמן

41-014-55

א'

8-12

ב'

ד"ר אנה ליובמן

41-014-58

ב'

16-20

ב'

גב' מינה ליפנר

41-014-59

א'

16-20

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-014-60

ד'

16-20

ב'

גב' מגי ארט

41-014-61

ד'

16-20

ב'

גב' מינה ליפנר

41-014-62

א'

16-20

ב'

גב' בלה ויסבלט

41-014-63

ב'

16-20

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-014-64

ג'

14-18

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

 

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

41-022-10

א'

16-20

א'

גב' בלה ויסבלט /

ד"ר עדינה מנס 

41-022-11

ה'

8-12

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-022-12

ג'+ה'

8-10

א'

ד"ר איילת ששון

41-022-15

ב'+ד'

16-18

א'

גב' רות אלנבוגן

41-022-16

ג'+ה'

18-20

א'

ד"ר רויטל נגר

41-022-17

א'

14-18

א'

גב' גילית וייס

41-022-18

ב'

14-18

א'

גב' מינה ליפנר

41-022-19

א'+ד'

16-18

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-20

א'+ד'

18-20

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-21

ב'

16-20

א'

ד"ר נועה לוי

41-022-22

ג'

16-20

א'

ד"ר איריס אלישע

41-022-23

ד'

16-20

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-022-24

ד'

16-20

א'

גב' מגי ארט

41-022-25

ה'

16-20

א'

ד"ר טלילה כהן

41-022-26

ה'

8-12

א'

ד"ר נועה לוי

41-022-27

ה'

8-12

א'

ד"ר איריס אלישע

41-022-28

א'

8-12

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-022-29

א'

8-12

א'

ד"ר איילת ששון

41-022-30

ו'

8-12

א'

גב' מינה ליפנר

41-022-31

ו'

8-12

א'

גב' גילית וייס

41-022-32

א'

16-20

א'

גב' מגי ארט

41-022-33

ו'

8-12

א'

ד"ר אסנת חן

41-022-50

א'

8-12

ב'

גב' יהודית מליחי (ד"ר אורנה פרנץ )

41-022-51

א'

16-20

ב'

גב' מגי ארט

41-022-52

ב'

16-20

ב'

ד"ר נועה לוי

41-022-53

ג'

16-20

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-022-54

ד'

14-18

ב'

ד"ר ג'נט סיגל (ד"ר אורנה פרנץ)

41-022-55

ה'

16-20

ב'

ד"ר נועה לוי

41-022-56

ו'

8-12

ב'

ד"ר רויטל נגר

41-022-57

ה'

8-12

ב'

ד"ר איילת ששון

41-022-58

א'+ד'

8-10

ב'

ד"ר נועה לוי

41-022-59

א'+ד'

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

41-022-60

ב'+ד'

8-10

ב'

גב' סימון סנדלר

41-022-61

ב'+ה'

8-10

ב'

גב' גילית וייס

41-022-62

ג'+ה'

8-10

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

41-022-63

ג'+ה'

8-10

ב'

גב' בלה ויסבלט

41-022-65

ב'+ד'

14-16

ב'

ד"ר איילת ששון

41-022-66

ג'+ה'

16-18

ב

ד"ר רויטל נגר

41-022-67

א'+ד'

16-18

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-022-68

א'+ד'

18-20

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-022-69

ה'

8-12

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-022-70

ו'

8-12

ב'

גב' מגי ארט

41-022-71

א'

8-12

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-022-72

ב'+ד'

10-12

ב'

גב' סימון סנדלר

41-022-73

ב'

16-20

ב'

ד"ר איילת ששון

41-022-74

א'

8-12

ב'

מר שמחה בלוך

41-022-75

ג'+ה'

14-16

ב'

ד"ר קרן גולדפרד

41-022-76

ו'

8-12

ב'

גב' רות אלנבוגן

41-022-77

ה'

8-12

ב'

ד"ר עדינה מנס

41-022-78

ה'

8-12

ב'

ד"ר טלילה כהן

41-022-79

א'

16-20

ב'

ד"ר אפרת דרייפוס

41-022-80

ו'

8-12

ב'

גב' בלה ויסבלט

41-022-81

א'

8-12

ב'

גב' נירה הראטי

41-022-82

ו'

8-12

ב'

ד"ר אפרת דרייפוס

41-022-83

ה'

8-12

ב'

ד"ר שרית בן עובד

41-022-84 ד' 16-20 ב' מר שמחה בלוך
41-022-85 ו' 8-12 ב' ד"ר אנה ליובמן