עדכון רמה ונוכחות בקורסים בתקופת השינויים

תקופת השינויים לשנה"ל תשפ"ד לכלל הסטודנטים תתקיים מיום שני, ח' חשון תשפ"ד, 23.10.23 ברציפות עד יום שני, כ"ב חשון תשפ"ד, 6.11.23.

לתשומת הלב:

  1. חובת נוכחות - חלה חובת נוכחות בשיעורים מתחילת הקורס, כולל בתקופת השינויים.
  2. שיפור ציון ושינוי רמה - חובת הנוכחות בשיעורים חלה גם בזמן המתנה לתוצאות ציון אמי''ר/אמיר''ם.
  3. לא יאושרו שינויים בגין שיפור ציון בבחינת אמי''ר/אמיר''ם לאחר תום תקופת השינויים 6.11.23

תאריך עדכון אחרון : 03/09/2023