• English as a Foreign Language Unit
  • English as a Foreign Language Unit
  • English as a Foreign Language Unit
  • English as a Foreign Language Unit

היחידה לאנגלית כשפה זרה

ידיעת האנגלית היום היא הכרחית בכל תחומי החיים. שליטה טובה בכל מיומנויות השפה (קריאה, כתיבה, דיבור, שמיעה) היא תנאי בסיסי להשתלבות בעולם האקדמי ומהווה יתרון גם בשוק התעסוקה. קורסי האנגלית שלנו יציידו אותך במיומנויות הדרושות, כדי לגשת לשפע המידע האקדמי הזמין היום בשפה האנגלית. בנוסף, הם יקנו לך יכולת לנהל תקשורת מקצועית עם עמיתים ועם מוסדות אקדמיים בחו"ל, וכך ייתנו בידך את המפתח אל העולם האקדמי והמקצועי.

גלו כל מה שקורה
הכירו את היחידה לאנגלית כשפה זרה
היחידה לאנגלית כשפה זרה שואפת להקנות לכל תלמידיה, כולל אלה המתמודדים עם אתגרים ייחודיים, את מיומנויות השפה ברמה שתאפשר להם לצעוד במסע האקדמי בהצלחה.
סגל אקדמי
מחקר: אני רואה את הסטודנטים והסטודנטיות שלי כשותפים מלאים בשיעור. השיעורים מותאמים לקבוצות השונות ולסטודנטים המשתתפים ומשולבים בעבודה עם פלטפורמות…
חקר השואה, ההיסטוריוגרפיה של יד ושם תחומי מחקר
חקר השואה עוסק בחקר ההיסטורי של השואה ובחקר המתודולוגי של השואה בהיבטים רבים,…
הודעות