היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה לקראת קבלת פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה. המשך...