חקר השואה, ההיסטוריוגרפיה של יד ושם

חקר השואה עוסק בחקר ההיסטורי של השואה ובחקר המתודולוגי של השואה בהיבטים רבים, ובהם: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חקר טראומה, חקר זיכרון ועוד.

תרגום עדויות שואה וכתיבה ממוארית הם תחומים שעניינם בדילמות דומות הקשורות לדרך שבה מועברים ומעוצבים ידע ומחקר על השואה, והם עוסקים בשאלות, כגון, כיצד ליישב את חוסר היכולת לבטא אירועים בלתי נתפסים עם ההכרח להעבירם בכתב, ועד כמה מחקר היסטורי אמפירי יכול או צריך להכיל חומרים סובייקטיביים.