רגישות רב־תרבותית ורב־לשונית בהוראת אנגלית כשפה זרה (TEFL)

פרויקט הרגישות הרב תרבותית (MCS) פותח ביחידה לאנגלית כשפה זרה בחסות התוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" שמטרתה ליצור מפגשים ושיח בין קבוצות מגוונות בחברה הישראלית מתוך כבוד וסובלנות, על מנת לחולל שינוי מהותי בחברה. מאחר שאוכלוסיית אוניברסיטת בר-אילן משקפת את המגוון בחברה הישראלית בשפה, תרבות, עדה, לאום ודת, על המרצים להתמודד עם האתגרים שיוצרת מציאות זו בקמפוס. מטרות הפרויקט הן לקדם מודעות רב-תרבותית ורגישות בכיתה בקרב סטודנטים המשתתפים בקורסי אנגלית כשפה זרה תוך שימוש בכלי הוראה מגוונים אשר עוזרים לסטודנטים לנהל משא ומתן על משמעויות של טקסטים ולהפיק חומרים בכתב ובעל פה באנגלית, המשקפים היבטים שונים של החוויות התרבותיות שלהם ושל הבנתם את המגוון התרבותי.

רשימת חוקרות

חזרה לתפריט הראשי