מבחן מיון באנגלית לתואר שני מועד יולי 2021

היחידה לאנגלית כשפה זרה

מבחן  מיון  באנגלית לתואר  שני – יולי 2021

תאריך הבחינה: יולי 2021. 

הסבר לגבי המבחן 

באתר האינטרנט של היחידה לאנגלית כשפה זרה -http://efl.biu.ac.il–  בתפריט הראשי תחת הכותרת -תואר שני.

משך הבחינה:  שעתיים+

תשלום ורישום: כדי להירשם למבחן המיון יש לשלם 85 ₪ לא יאוחר מה- ___________

באמצעות האינ-בר: https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm . הכניסה על ידי מספר ת"ז וסיסמא. נכנסים לפניות מנהליות > הגשת בקשה (סטודנטים חדשים צריכים לשנות את השנה ל-2021) > קטגוריה: מבחני מיון באנגלית > מבחן מיון לתואר שני.

זכות להיבחן:   1. למי שלומדים בפועל לתואר שני.

                       2. למי שהגישו מועמדות לתואר שני וקבלו אישור מן האוניברסיטה על קליטת טפסי הרישום                                                      שלהם במחשב.

סטודנט ששילם ויבקש להירשם ללא קיום אחד משני התנאים הללו, כספו לא יוחזר לו בשום מקרה והתשלום לא יועבר למועד אחר. במקרים חריגים בלבד (מחלה ממושכת, אשפוז בבית-חולים, שמירת הריון, לידה, אבל, צו 8) תישקל אפשרות להעביר את התשלום למועד הבא, בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

לסטודנט זכות להיבחן פעם אחת בלבד בתקופה של 3 שנים. תשלום ורישום לבחינה מהווה ניצול זכות להבחן גם אם לא נבחנת בפועל.

שימוש במילון:  ניתן להשתמש במילונים בכל שפה כולל מילון ממוחשב בתנאי שאינו מרעיש.

                      אסור להשתמש במחשב נישא  וב- .Quicktionary

פרסום ציונים: תוצאות הבחינה יפורסמו בין 5 ימים לשבועיים אחרי הבחינה. נא לבדוק את הציון באינ-בר.

מועד המבחן הבא: ___________.

דוגמת מבחן: ניתן למצוא באתר האינטרנט של היחידה לאנגלית כשפה זרה - http://efl.biu.ac.il/node/1231

סטודנט יקר,

עפ"י התקנון, כל מחלקה קובעת לתלמידיה את דרישותיה ללימוד שפה זרה ומפרסמת את הדרישה בתקנון שלה.

לפני ההרשמה לבחינת המיון חובה לבדוק בתקנון המחלקה אם הנך חייב או פטור מחובת שפה זרה לתואר שני במגמה ובמסלול בו אתה לומד.

סטודנטים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים

סטודנטים בעלי לקויות למידה יציגו את האבחונים שלהם למדור תמיכה והנגשה לסטודנט (בנין 407 קומה א')          עד חודש לפני תום הרישום לבחינה, בשעות הקבלה בלבד בימים א' ו-ג' בין השעות 14:00- 11:30 ובימים ב' ו-ה' בשעות 8:30-10:30. ניתן לשלוח במייל: Negishut.student@biu.ac.il

מי  זכאי  לפטור  מאנגלית  לתואר  שני  במחלקות  בהן  יש  חובת  לימוד  האנגלית?

תלמיד לתואר שני שעפ"י דרישות מחלקתו חובה עליו ללמוד את השפה האנגלית יהיה זכאי לפטור מחובת אנגלית לתואר שני, אם:

  1. עבר בחינת מיון לתואר שני בציון פטור באוניברסיטת בר אילן.
  2. הוא בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ דוברת אנגלית ולא בשלוחה בארץ.
  3. הוא בעל תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד מן המוסדות הבאים: אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת חיפה.
  4. הוא סטודנט שנבחן במחלקה שלו וקיבל פטור מראש המחלקה . פטור זה הינו באחריות המחלקה האקדמית ומותנה באישור הועדה לתואר שני.
  5. הוא סטודנט במסלול ללא תיזה שקיבל ציון 85 ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות: בר אילן, תל אביב, חיפה, אריאל, בן גוריון, העברית, והטכניון ב- 10 השנים שקדמו לתואר שני. ציון 85 בקורסי הפטור של מוסדות אלו מוכר בתנאי שקורס הפטור הוא פרונטלי ולא מקוון / וירטואלי/ מתוקשב.
  6. הוא סטודנט במסלול ללא תיזה שקיבל במבחן הפסיכומטרי או באמיר"ם ציון של 134 ומעלה, או ציון 234 במבחן אמי"ר, ב- 10 השנים שקדמו לתואר שני.
  7. מי שקיבלו ציון 5-6 בבחינת GMAT בחלק הכתיבה – פטורים. תוצאות חלק הכתיבה מסווגת לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא: ציון 4 – M2, ציון 3 – M4, ציון 0-2 – M.
  8. מי שקיבלו ציון 3.5-6 בבחינת GRE – פטורים. תוצאות המבחן מסווגת לרמות עפ"י המידרג הבא: ציון 2.5-3 – M2, ציון 2 – M4, ציון 0-1.5– M.
  9. מי שקיבלו ציון 8-9 band במבחן IELTS בפורמט אקדמי. תוצאות אחרות מומלץ להעביר ליחידתנו לשיקול.

סטודנטים  העונים לקריטריונים  בסעיפים ב', ג', ה', ו', ז',ח',ט' צריכים להגיש בקשה בכתב  בצירוף מסמכים מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה  זרה, אוניברסיטת  בר-אילן, רמת גן 5290002 או לפקס: 03-7384103.