הודעות

כותרת עדכון אחרון
רישום לקורסי קיץ למועמדי תשפ''ג 21/07/2022 - 14:08
מבחני אמיר''ם 19/07/2022 - 11:33
מרכזי בחינות חדשים לבחינות אמיר''ם 10/07/2022 - 10:09
תוצאות אנגלית מהמרכז הארצי - אישורים פרטניים לא מתקבלים 09/07/2022 - 12:52
הצעת עבודה 09/07/2022 - 12:50