פסיכו־לינגוויסטיקה

מדע הפסיכו־לינגוויסטיקה עוסק בחקר הקשר בין גורמים לשוניים ובין גורמים פסיכולוגיים: כיצד אנשים רוכשים שפה, מבינים שפה ומשתמשים בה, וכיצד שפה משפיעה על מחשבה ועל התנהגות. פסיכו־לינגוויסטיקנים חוקרים היבטים שונים של עיבוד שפה, ובהם: רכישת שפה, דיבור, הבנת שפה, הפרעות שונות בשפה ונוירו־לינגויסטיקה, תחום העוסק בחקר מבנים ותהליכים מוחיים שלהם חלק בשימוש בשפה.

רכישת שפה ראשונה
תחום רכישת שפה מתמקד בחקר האופן שבו ילדים לומדים לדבר בשפת־אִמם, תיאור התהליכים והשלבים הטבעיים והבריאים בין ראשית הדיבור לשליטה מלאה בשפה.

בלשנות קלינית
בלשנות קלינית היא השימוש בבלשנות לחקר מוגבלות בשפה על כל צורותיה.