הנחיות רישום לקורסי אנגלית בתואר שני

חובת לימודי אנגלית כשפה זרה

סטודנט לתואר שני צריך לסיים את חובות האנגלית בשנה הראשונה ללימודיו (קלנדרית)

בחינת מיון באנגלית 

סטודנטים לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן ממויינים לקורסי אנגלית כשפה זרה לפי תוצאות בחינת מיון באנגלית הנערכת ע''י היחידה לאנגלית כשפה זרה. מידע על בחינה זו ניתן לקבל באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.

לקויות למידה והתאמות

סטודנטים בעלי לקות למידה צריכים לפנות למדור תמיכה והנגשה על מנת לקבוע את זכאותם לקבלת התאמות בבחינות. לא יינתנו התאמות ללא אישור מדור תמיכה והנגשה.

קורסי אנגלית כשפה זרה לתואר שני - סיווג לרמות

פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה 

  • במסלול ללא תזה: ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי/אמי''ר/אמיר''ם

קורס בסיווג M (בהיקף 4 ש''ס)

  •  הקורס מקנה לסטודנט כלים לקריאת טקסטים אקדמיים תוך התמקדות במיומנויות הבנת הנקרא. קורס זה נלמד באווירה נעימה ותומכת, שתעניק לכם את תחושת המסוגלות לדבר בביטחון באנגלית..

    קורס M יתנהל פרונטלית ומתוכו יתקיימו 3 שיעורים בזום. בשיעורים הפרונטליים אין אפשרות להתחבר דרך הזום. 

קורס בסיווג M4  (בהיקף 4 ש''ס)

  • הקורס מקנה לסטודנט כלים לקריאה וכתיבה אקדמית תוך התמקדות בקריאה כמנוף לכתיבה ולחשיבה ביקורתית. בקורס מתקיימים דיונים בנושאים מרתקים שנובעים מהמאמרים אליהם נחשפים הסטודנטים. קורס זה יצייד אתכם בכלים שיאפשרו לכם להשתמש באנגלית בצורה אותנטית.

    קורס M4  יתנהל פרונטלית ומתוכו יתקיימו 3 שיעורים בזום. בשיעורים הפרונטליים אין אפשרות להתחבר דרך הזום.

קורס בסיווג M2  (בהיקף 2 ש''ס)

הקורס מלמד כיצד להשתמש באנגלית אקדמית, איך לשכתב משפטים מסורבלים, ואיך לדייק את הכתיבה באופן כללי. שימו לב, הידע והעקרונות שתפיקו מקורס זה, יעזרו לכם לא רק בכתיבה באנגלית, אלא בכתיבה אקדמית בכל שפה.

קורס M2 יתנהל ברובו בזום. השיעורים בהם מתקיימות פרזנטציות של סטודנטים (בשבועות האחרונים של הקורס) יתנהלו באופן פרונטלי בקמפוס. תאריכים מדויקים יימסרו ע''י המרצה בקורס. בשיעורים הפרונטליים אין אפשרות להתחבר דרך הזום.