תקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון

סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה.

 

1. עברו את פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ אמי''ר / אמיר''ם בציון שנקבע לפטור (ציון 134 ומעלה).

2. בעלי ציון 670 ומעלה בחלק ה- VERBAL של בחינת SAT. הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

3. בעלי ציון 100 ומעלה במבחן TOEFL.

4. בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

5. בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע''י המל''ג. הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

 

הערות:

  • סטודנטים אשר למדו קורסי אנגלית כשפה זרה במסגרת לימודיהם לתואר במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה מתבקשים להגיש אישור על כך למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה בצירוף ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, גיליון ציונים, וסילבוס מפורט של הקורס. כל מקרה ייבדק לגופו.
  • הכרה בקורסים תינתן רק על סמך קורסים פרונטליים שנדרשה בהם נוכחות חובה.
  • הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל- 10 שנים מיום קבלתו.
  • מועמדים אשר לימודי האנגלית שלהם לא הוכרו ע''י היחידה לאנגלית כשפה זרה אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר-אילן. רמת האנגלית של מועמדים אלה תיקבע על-פי מבחן אמי''ר / אמיר''ם או על פי פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.