תקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון


סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה:

א.

עברו את פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית בציון שנקבע לפטור (ציון 134 ומעלה).

ב.

סיימו בהצלחה קורס פטור באנגלית כשפה זרה באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת אריאל.

קורסי אנגלית ממוסדות אלו מוכרים בתנאי שהם פרונטליים ולא מקוונים / וירטואליים/ מתוקשבים.

ג.

בעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל"ג להעניק תואר B.A .

הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

ד.

בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

ה.

בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני באוניברסיטאות בארץ.

ו.

בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, אריאל, חיפה, העברית, בן-גוריון, הפתוחה והטכניון.

ז.

בעלי ציון של 670 ומעלה בחלק ה-VERBAL של בחינת SAT. יש להציג אישור מתאים ליחידה.

ח.

בעלי ציון של 100 ומעלה במבחן TOFEL

 

 

סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד אחר להשכלה גבוהה מוכר מתבקשים להגיש אישור על כך למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה (בנין קורט 1004, קומת הכניסה חדר 04), או לשלוח לפקס 03-7384103, בצירוף ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, סילבוס מפורט, מספר שעות הקורס לפטור וציון סיום הקורס. כל מקרה יבדק לגופו.

הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל- 10 שנים מיום קבלתו.