תקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר שלישי

א. בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה במדינה שבה השפה הרשמית אנגלית, אך לא בשלוחה של המוסד בישראל או בתכנית מקוונת/למידה מרחוק.

ב. קיבלו פטור במבחן מיון באנגלית לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר-אילן.

ג. סיימו בציון עובר קורס אנגלית לתואר שני ברמת M2 או M4 באוניברסיטת בר-אילן.

ד. נבחנו באנגלית במחלקה בה הם לומדים, ועברו אותה בציון פטור. הפטור מותנה באישור הועדה לתואר שלישי.