תקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר שלישי

מי זכאי לפטור מאנגלית בתואר שלישי?

א. בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה במדינה שבה השפה הרשמית היא אנגלית, אך אין זכאות אם הלימודים היו בשלוחה של המוסד בישראל או בתכנית מקוונת/למידה מרחוק.

ב. מי שקיבלו פטור במבחן מיון באנגלית לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר-אילן.

ג. מי שסיימו בציון עובר קורס אנגלית לתואר שני ברמת M2 או M4 באוניברסיטת בר-אילן.

ד. מי שנבחנו באנגלית במחלקה בה הם לומדים, ועברו אותה בציון פטור. הפטור מותנה באישור הועדה לתואר שלישי.