תקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר שלישי

א. בעלי תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית.

ב. קיבלו פטור במבחן מיון באנגלית לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר-אילן.

ג. סיימו בציון עובר קורס אנגלית לתואר שני ברמת M2 או M4 באוניברסיטת בר-אילן.

ד. נבחנו באנגלית במחלקה בה הם לומדים, ועברו אותה בציון פטור. הפטור מותנה באישור הועדה לתואר שלישי.

ה. בעלי תואר ראשון או שני במחלקה לאנגלית באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר-אילן,

    האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת חיפה.