לימודי אנגלית לתואר ראשון

חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה. סטודנטים שלא יסיימו חובותיהם באנגלית לפני השנה השלישית ללימודיהם, יורשו להרשם וללמוד רק קורסי אנגלית כשפה זרה עד לסיום חובותיהם.

 

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה והכנה לפטור מלימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה לתואר ראשון.
כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר אילן לתואר ראשון ממוינים לקורסים באנגלית על פי תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם. סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטה ללא המבחן הפסיכומטרי חייבים לגשת למבחן אמי"ר או למבחן אמיר"ם על מנת לקבל רמה תקפה באנגלית, טרם הרישום לשנה"ל הקרובה.