אודות היחידה

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה לקראת קבלת פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה.

הקורסים מיועדים לסטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי שלא קיבלו פטור מלימודי אנגלית כמפורט בתקנוני הפטור.