דו־לשוניות ורכישת שפה ראשונה ושנייה

המחקר בתחום דו־לשוניות ורכישת שפה עוסק, בין היתר, בהתפתחות שפה בגיל הרך, ברכישת שפה נוספת בילדות ובגילים מאוחרים יותר, ברב־לשוניות, בגורמים המשפיעים על רכישת שפה ראשונה ושנייה ובתוכניות התערבות.

תחום רכישת שפה מתמקד בחקר האופן שבו ילדים לומדים לדבר בשפת־אִמם, תיאור התהליכים והשלבים הטבעיים והבריאים בין ראשית הדיבור לשליטה מלאה בשפה. כמו כן, תחום זה כולל תיאור והסברים לשיבושים בשפה ואת הנושא הרחב של רכישת שפה שנייה. עוד נושאים הם רכישת שפה שאינה שפת־האם של הלומד, אך מדוברת בסביבתו, כגון בסביבה דו־לשונית. בסביבה כזו, שימור שפת־הבית תורמת לזהותם של הילדים ומעניקה לילדים הבקיאים ביותר משפה אחת יתרונות מהותיים קוגניטיביים, חברתיים וכלכליים.

רכישת שפה היא תהליך מורכב התבצע גם באופן סמוי וגם באופן גלוי. למידה סמויה עוסקת ברכישת מיומנויות שפה ללא מודעות לכללים או הוראה מפורשת, באמצעות חשיפה לסביבת שפה, שבה סופגים באופן לא מודע דפוסים, מבנים ואוצר מילים. בלמידה מפורשת, לעומת זאת, הלומדים עוסקים באופן פעיל בלימוד כללים דקדוקיים, אוצר מילים ומרכיבי שפה.

התפתחות שפה בקרב ילדים דו-לשוניים 

חוקרי דו־לשוניות בקרב ילדים וילדות מתעניינים בהיבטים רבים המאפיינים את השפה של ילדים אלו, ובהם נושאים פסיכו־לשוניים, חברתיים וקוגניטיביים. חוקרים וחוקרות רבים מתעניינים בשאלות התפתחותיות, כגון כיצד רכישת השפה של ילדים דו־לשוניים דומה ושונה מזו של חד־לשוניים, אילו גורמים מנבאים את טיב רכישת השפה וכיצד ילדים דו־לשוניים עם התפתחות שפתית לא טיפוסית (למשל, אלו עם ליקויי שפה או הפרעות נוירולוגיות אחרות) רוכשים את השפות שלהם.
הידע הנרכש במחקר מסוג זה מסייע לפיתוח של כלי הערכה והתערבות בעבור ילדים וילדות דו־לשוניים, ועוזר לאנשי מקצוע להבחין בין התפתחות דו־לשונית טיפוסית ושאינה טיפוסית. מחקרים אחרים מתמקדים בשאלות סוציו־לשוניות, כגון כיצד מדיניות השפה המשפחתית משפיעה על התפתחותן של שתי השפות, ובשאלות קוגניטיביות, כגון כיצד דיבור בשתי שפות (או יותר) עשוי להעניק יתרונות קוגניטיביים לילדים דו־לשוניים. בכל התחומים הללו, החוקרים והחוקרות עשויים להתמקד בהיבטים שונים של השפה, כגון תחביר, אוצר מילים, מורפולוגיה, יכולות נרטיביות ופרגמטיקה.

רכישת מיומנויות קריאה והבנת הנקרא בשפה ראשונה ושניה

רכישת מיומנויות קריאה והבנת הנקרא בשפה ראשונה ושנייה היא תהליך רב־גוני, המושפע מגורמים קוגניטיביים, ניהוליים ולשוניים שונים. תת־תחום מחקר זה מעמיק בדינמיקה הסבוכה סביב פיתוח יכולות הקריאה כשפת־אם אצל ילדים ומבוגרים עם התפתחות תקינה וכאלה עם לקויות למידה.