ספרות השואה

חקר ספרות השואה הוא תחום בין־תחומי המתמקד בניתוח ובהבנה של יצירות ספרות שנכתבו בזמן השואה ועל אודותיה. ספרות השואה מקיפה מגוון רחב של ז'אנרים וצורות שונות של ביטוי אמנותי, לרבות: זיכרונות, יומנים, שירה, סיפורת ומחזות, שכתבו ניצולים, עדים והדורות הבאים. תחום מחקר זה עוסק בבחינתם של ההקשר ההיסטורי, הנושאים והטכניקות הנרטיביות שהפעילו המחברים כדי לשקף את החוויות האנושיות, את הזוועות ואת ההשלכות של השואה. נוסף על כך, חוקרי התחום מרבים לנתח את ייצוג הטראומה, הזיכרון, ההתנגדות, הזהות וההשלכות המוסריות של השואה בספרות. באמצעות לימוד וניתוח ספרות השואה, החוקרות והחוקרים שואפים לשמר את זיכרון השואה, לכבד את הקורבנות ואת הניצולים ולחנך את הדורות הבאים בדבר הסכנות הטמונות בדעות קדומות, בהפליה וברצח עם. ספרות השואה היא אמצעי להתמודדות עם המורכבות של ההתנהגות האנושית ומצע לחקר שאלות של אתיקה ואחריות ולטיפוחם של אמפתיה וסובלנות.

חוקרים