דוגמאות מבחנים

דוגמא א' של מבחן לתואר שני  - מבחן זה זהה באורך ובמבנה למבחן המיון.

דוגמא ב' של מבחן לתואר שני - מבחן זה קצר במקצת מבחינת המיון אך זהה במבנה.

דוגמא לחלק הכתיבה של המבחן - נושאים והוראות כתיבת הפיסקה.