הנחיות הבחינה ודוגמאות מבחנים

זמן המבחן :

חלק א' –  הבנת הנקרא (הזמן המוקצב: 1.5 שעות)

חלק ב' –  כתיבה (הזמן המוקצב: 30 דקות)

1. חלק א' – הבנת הנקרא: חלק זה כולל טקסט  ומקבץ של שאלות אחריו.

עליכם לקרוא את המאמר ולענות על השאלות.

שימו לב: סדר השאלות, על פי רוב, תואם את סדר הצגת המידע במאמר.

2. חלק ב' – כתיבה: חלק זה יתחיל מיד עם סיום חלק א'. חלק זה כולל כתיבת קטע קצר באנגלית. הציגו רעיון מרכזי ברור ותמכו בו ע"י טיעונים הגיוניים. הקטע ייבחן עפ"י המבנה, פיתוח הרעיונות והדיוק בשפה.

ניתן להשתמש בכל סוג של מילון, כולל מילון אלקטרוני (בתנאי שהוא לא מרעיש).

אסור להשתמש במחשב נישא, קיויקשיונרי או כל מכשיר המתחבר לאינטרנט.

אין לצרף למילון שום פתקים או ניירות.

אין לכתוב דבר במילון.

DURATION OF EXAM:

Reading Comprehension section (Duration: 1.5 hours)

Writing section (Duration: 30 minutes)

1.  Part I – Reading Comprehension: The reading section consists of two texts with a set of questions after each one.

  READ EACH TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS AFTER.

  NOTE: The questions mostly follow the order of the text.    

2.  Part II – Writing: The writing section will begin immediately after the reading section of the exam is completed. The writing section involves writing a short passage in English. Make a clear statement and follow your statement with supporting ideas. The passage will be judged both on the organization and support of ideas and on the accuracy of the language used.

Regular and electronic dictionaries are permitted (except for Quicktionaries or any dictionary that connects to the Internet).

Laptops are not permitted. Dictionaries must be noiseless.

No additional notes or papers may be attached to the dictionary.

Writing inside of the dictionary is also forbidden.

مدة الامتحان:

القسم الأول- فهم المقروء (الوقت المحدّد: ساعة ونصف)

القسم الثاني- كتابة (الوقت المحدّد: 30 دقيقة)

1.            القسم الأول- فهم المقروء: يتضمن هذا القسم مقالتين ومجموعة من الأسئلة بعد كل مقالة.يجب عليك قراءة كل مقالة والإجابة على الأسئلة.

ملاحظة: ترتيب الأسئلة ، في الغالب ، يتوافق مع الترتيب الذي يتم تقديم المعلومات به في المقالة.

2.            القسم الثاني- كتابة: ابدأ/ي هذا القسم حالا بعد القسم الأول. يشتمل هذا القسم على كتابة فقرة قصيرة بالإنجليزية. اعرض فكرة مركزية واضحة واسندها بادعاءات منطقية. يتمّ تقييم الفقرة بحسب المبنى، تطوير الأفكار وسلامة اللغة ودقتها.

يمكن استعمال كل أنواع القواميس، بما فيها القاموس الإلكتروني (بشرط ألا يصدر ضجة).

ممنوع استعمال الحاسوب المتنقل أو الكيوكشيونري.

ممنوع إرفاق القاموس بأية بطاقات أو قصاصات ورقية.

ممنوع كتابة أي شيء على القاموس.

 

דוגמאות בחינה לחלק של הקריאה 

דוגמת בחינה לחלק של הכתיבה 

דוגמא לחלק הכתיבה