רשימת קורסי קיץ תשפ''ב

תואר ראשון

קורסים ברמת טרום בסיסי ב'

 1. קורס מספר 41-002-90 | 7.9.22-3.8.22 בימי א', ב', ד', ה' בין השעות 08:00-12:00 | מר שמחה בלוך
 2. קורס מספר 41-002-91 | 7.9.22-3.8.22 בימי א', ב', ד', ה' בין השעות 08:00-12:00 | גב' שוש הלרשטיין
 3. קורס מספר 41-002-92 | 7.9.22-3.8.22 בימי א', ב', ד', ה' בין השעות 16:00-20:00 | גב' ורדית יעקבי

קורסים ברמת בסיסי

 1. קורס מספר 41-004-90 | 7.9.22-3.8.22 בימי א', ב', ד', ה' בין השעות 08:00-12:00 | ד"ר ז'אנה בורשטיין
 2. קורס מספר 41-004-92 | 7.9.22-3.8.22 בימי א', ב', ד', ה' בין השעות 16:00-20:00 | מר אברהם בר גד 

קורסים ברמת מתקדמים א'

 1. קורס מספר 41-014-90 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00 | גב' יעל אדלר
 2. קורס מספר 41-014-91 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00 | גב' רות אלנבוגן
 3. קורס מספר 41-014-92 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00 | גב' נטליה שוורץ
 4. קורס מספר 41-014-93 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 16:00-20:00 | ד"ר אנה ליובמן
 5. קורס מספר 41-014-94 | 7.9.22-10.8.22 בימי ב', ד' בין השעות 16:00-20:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-12:00 | ד"ר ג'נט סיגל

קורסים ברמת מתקדמים ב'

 1. קורס מספר 41-022-90 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00 | ד"ר טלילה כהן
 2. קורס מספר 41-022-91 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00 | גב' גילית וייס 
 3. קורס מספר 41-022-92 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 16:00-20:00 | גב' לוסי שולמן
 4. קורס מספר 41-022-93 | 7.9.22-10.8.22 בימי ב', ד' בין השעות 16:00-20:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-12:00 | ד"ר טלילה כהן
 5. קורס מספר 41-022-94 | 6.9.22-9.8.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 16:00-20:00 | ד"ר אפרת דרייפוס

תואר שני

קורסים ברמת M

 1. קורס מספר 41-030-90 | 30.8.22-25.7.22 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-20:00 | ד"ר אסנת חן
 2. קורס מספר 41-030-91 | 30.8.22-25.7.22 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-20:00 | גב' מגי ארט

קורסים ברמת M4

 1. קורס מספר 41-034-90 | 30.8.22-31.7.22 בימי א', ג', ה' בין השעות 16:00-20:00 | גב' יעל אדלר

קורסים ברמת M2

 1. קורס מספר 41-032-90 | 29.8.22-1.8.22 בימי ב', ד' בין השעות 16:00-19:00 | גב' לוסי שולמן
 2. קורס מספר 41-032-91 | 30.8.22-2.8.22 בימי ג', ה' בין השעות 16:00-19:00 | ד"ר רויטל נגר