רמות לימוד בתואר שני

הסטודנטים לתואר שני מסווגים לרמות לפי תוצאות בחינת המיון. סטודנט ילמד קורס אחד בלבד עפ"י הרמה שתקבע במבחן המיון.

 

נא לבדוק את הסיווג במערכת אינ-בר לפי השלבים הבאים:

1. להתחבר למערכת באמצעות ת.ז. וסיסמה (לבעיות בהתחברות פנו לשמ"ע בטלפון 9392*).

2. להקליק בתפריט מימין על "מועמד", ואז "נתוני מועמד". מועמדים חדשים - נא לשנות את שנת הלימודים לשנת הלימודים הרלוונטית (למעלה מימין). 

 

להלן הרמות הקיימות ותוכן הקורסים:

 

רמת M

4 שעות שבועיות במשך שנה. הקורס מקנה לסטודנט מיומנויות בקריאה וכתיבה אקדמית. הקורס מוקדש לחזרה על מיומנויות הבנת הנקרא, תוך קריאת טקסטים אקדמיים. כמו כן מוקדש הקורס לכתיבת משפטים באנגלית, כדי לפתח תיזה מוגדרת כהלכה, תוך שימת דגש על המבנה הדקדוקי.

רמת M4

4 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד. הקורס מקנה לסטודנט מיומנויות בקריאה וכתיבה אקדמית.

רמת M2

2 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד. הקורס מקנה מיומנויות בכתיבה אקדמית בתחום התמחות הסטודנט.

 

* במבחן המיון לתואר שני ניתן לקבל רמת פטור אם התוצאות גבוהות