סמנטיקה פורמלית

סמנטיקה פורמלית מבקשת לנתח ביטויים בשפה טבעית באמצעות זיהוי ליבת משמעותם, שאינה תלויה בהקשר. היא מבקשת לעשות זאת באמצעות כלים מהלוגיקה ומהמתמטיקה. "סמנטיקה פורמלית כחלק מהתאוריה הבלשנית נולדה לזוג הורים: לוגיקה פילוסופית ודקדוק גנרטיבי. כמו כל ילד, הילדה הזאת ירשה כמה מאפיינים מכול הורה, למדה מאפיינים אחרים מהוריה במהלך חייה, הלכה בעקבות חבריה בדרכים שונות ולבסוף פיתחה אישיות עצמאית ותרמה את תרומותיה הייחודיות." Barbara H. Partee and Paul Portner (eds.) 2002. Formal Semantics: The Essential Readings: Blackwell