הנחיות רישום לקורסי אנגלית כשפה זרה בתואר ראשון

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסי אנגלית כשפה זרה לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמיר"ם. מידע על מבחנים אלה ניתן לקבל באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 

חובת לימודי אנגלית כשפה זרה

 1. סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית כשפה זרה עד לסוף שנת לימודיו השנייה (שנה קלנדרית).
 2. חובה על סטודנטים ברמות טרום בסיסי ב' או בסיסי להירשם לקורסי אנגלית כשפה זרה כבר בשנת הלימודים הראשונה.
 3. מומלץ ללמוד קורס אנגלית כבר בקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים.
 4. רק לאחר השלמת רמת קורס בהצלחה וקבלת ציון סופי עובר ניתן להירשם לרמה הבאה.

 

קורסי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון - סיווג לרמות

פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה 

 • ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת  מתקדמים ב.

קורס אנגלית מתקדמים ב ציון מיון בטווח 120-133, או על סמך סיום בהצלחה של קורס מתקדמים א

 • קורס מתקדמים ב מתמקד בשיפור מיומנויות בקריאה אקדמית. מטרתו להעניק אוטונומיה ללומדים בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים. 
 • קורס מתקדמים ב הוא קורס סמסטריאלי בהיקף 4 שעות סמסטריאליות וניתן גם כקורס קיץ מרוכז.
 • הקורס מעניק פטור מחובת אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון.

קורס אנגלית מתקדמים אציון מיון בטווח 100-119, או על סמך סיום בהצלחה של קורס בסיסי

 • קורס מתקדמים א מתמקד בהקניית מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית. מטרתו להעניק אוטונומיה ללומדים בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים.
 • קורס מתקדמים א הוא קורס סמסטריאלי בהיקף 4 שעות סמסטריאליות וניתן גם כקורס קיץ מרוכז.
 • לאחר סיום קורס מתקדמים א' יש ללמוד קורס מתקדמים ב.

קורס אנגלית בסיסיציון מיון בטווח 99-85, או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום בסיסי א +ב או קורס
טרום בסיסי ב').

 • קורס בסיסי הינו ברמת קושי בינונית ומתמקד בהבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים. הקורס  כולל הדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה לצורך הבנת הנקרא.
 • קורסי הרמה הבסיסית מתמקדים בהעשרת אוצר המילים והבסיס הדקדוקי והמבני של הסוגה האקדמית, דרך חשיפה למאמרים בסוגה זו, כמו גם שימוש במילים הנפוצות בה, כדי להפיק רעיונות עצמאיים. הלומדים ברמה זו מקבלים את הבסיס לרמות המתקדמות בהן ידרשו בהבנה והפקה של שפה מורכבת יותר
 • קורס בסיסי הוא בהיקף 3 שעות שנתיות. ניתן ללמוד אותו כקורס סמסטריאלי בן  6 שעות סמסטריאליות או כקורס קיץ מרוכז.
 • לאחר סיום קורס בסיסי יש ללמוד קורס מתקדמים א.

קורס אנגלית טרום בסיסי ב' ציון מיון בטווח 70-84. עבור מקרים חריגים ובאישור מיוחד.

 • הקורס מיועד ללומדים הזקוקים לשיפור והדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה האנגלית הכוללות חזרה על דקדוק, מבנה המשפט והרחבת אוצר המלים.
 • קורס טרום בסיסי ב' הוא קורס בהיקף  6 שעות  סמסטריאליות וניתן בדרך כלל כקורס קיץ.
 • מקורס זה עוברים לקורס בסיסי.

 

קביעת רמה או עדכון רמה

 1. סטודנט שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב להיבחן בבחינת אמיר''ם לפני תחילת שנת לימודיו הראשונה באוניברסיטה כדי שתקבע רמתו באנגלית כשפה זרה. הבחינה מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 2. במקרים בהם רמת האנגלית אינה תואמת את הרמה המופיעה במערכת המידע האישי (אינבר) יש לפעול לפי הכללים הבאים:

  שינוי רמה בעקבות בחינת פסיכומטרי/אמי''ר/אמיר''ם

  יש לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר את הציון לאוניברסיטת בר-אילן. לא יתקבלו אישורים שיוצגו ע''י סטודנטים.

  לתשומת הלב- לא יתקבלו בקשות לשינוי ברישום לקורסים בעקבות שינוי רמה לאחר תקופת השינויים. 

  שינוי רמה בעקבות קורסי אנגלית לתואר ראשון במוסד מוכר אחר

  סטודנטים אשר למדו קורסי אנגלית כשפה זרה במסגרת לימודיהם לתואר במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה מתבקשים להגיש אישור על כך למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה בצירוף ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, גיליון ציונים מקורי, וסילבוס מפורט של הקורס. בנוסף  לצרף אישור על קיומם של התנאים הבאים:

  1. הקורס נלמד בצורה פרונטלית.
  2. דרישה לחובת נוכחות בקורס.
  3. הבחינה התקיימה פרונטלית ולא באופן מקוון.

   כל מקרה ייבדק לגופו. רק לאחר עדכון הרמה במחשב ניתן להירשם לקורס המשך אם נדרש.

  לתשומת הלב- לא יתקבלו בקשות לשינוי ברישום לקורסים בעקבות שינוי רמה לאחר תקופת השינויים. 

 

לקויות למידה והתאמות

סטודנטים בעלי לקות למידה צריכים לפנות למדור תמיכה והנגשה על מנת לקבוע את זכאותם לרישום לקבוצות מיוחדות או לקבלת התאמות בבחינות. לא יינתנו התאמות ללא אישור מדור תמיכה והנגשה.

 

תוכניות ייעודיות ותוכניות מיוחדות

 1. תוכניות מיוחדות – סטודנטים בתוכניות מיוחדות (כדוגמת מגן, ינשופים, יהלום, זרועות הביטחון וכדומה) יירשמו לקורסי אנגלית המיוחדים להם במסגרת התוכנית בה הם לומדים ובהתאם לרמת האנגלית שלהם.
 2. התוכנית לניהול - סטודנטים שנה א' הלומדים במסלול אורט של המחלקה לניהול צריכים להירשם לקורסים הייחודיים להם בלבד ובהתאם לרמת האנגלית שלהם. להלן פירוט קבוצות הקורסים בתשפ''ד.

 

קוד מלא שם הקורס  שעות
סמסטר א
שעות
סמסטר ב
מועד  ש''ס 
411040 אנגלית בסיסי  6   ג' 18:00-20:00
ה' 16:00-20:00
6
411140 אנגלית למתקדמים א  4   ג' 16:00-20:00 4
411140 אנגלית למתקדמים א   4 ג' 16:00-20:00 4
411220 אנגלית למתקדמים ב   4 ג' 16:00-20:00 4