יצירת קשר

היחידה לאנגלית כשפה זרה

אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

טלפון: 03-5318237
פקס: 077-3643685

דוא"ל:  efl.unit@biu.ac.il

* נא לציין בנוסח ההודעה את מספר תעודת הזהות 

* לכל פנייה צריך לצרף אישורים מתאימים ו/או את מערכת השעות       של שנת הלימודים 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.