מבחן מיון באנגלית לתואר שני

למי מיועד המבחן?

עפ"י התקנון, כל מחלקה קובעת לתלמידיה את הדרישות ללימוד שפה זרה ומפרסמת את הדרישה בתקנון שלה. לפני ההרשמה לבחינת המיון, יש לברר במחלקה אם יש חובה או פטור מחובת אנגלית כשפה זרה לתואר שני, במגמה ובמסלול בו הסטודנט לומד.

מומלץ לבדוק זכאות לפטור על פי תקנון פטורים מאנגלית לתואר שני https://efl.biu.ac.il/node/1905

מי שטרם התקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטה, השיקול אם להירשם למבחן המיון הינו בידיו בלבד.

זכות להיבחן

זכאים להירשם ולהיבחן רק מי שלומדים בפועל לתואר שני או שהגישו מועמדות לתואר שני לשנה"ל הקרובה וקיבלו אישור מן האוניברסיטה שבקשתם נתקבלה ונקלטה במחשב. האישור נקלט במחשב באופן אוטומטי ואין צורך להציג בפנינו אישור ידני.

סטודנט ששילם ויבקש להרשם ללא קיום אחד משני התנאים הללו, כספו לא יוחזר לו.

לסטודנט זכות להיבחן פעם אחת בלבד בתקופה של 3 שנים. תשלום ורישום לבחינה מהווים ניצול זכות להבחן גם אם הסטודנט לא נבחן בפועל.

התשלום לא יוחזר בשום מקרה. 

התשלום לא יועבר למועד אחר. במקרים חריגים בלבד (מחלה ממושכת, אישפוז בבית-חולים, שמירת הריון, לידה , אבל, צו 8) תשקל אפשרות להעביר את התשלום למועד הבא, בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

מועדי בחינות

תאריך בחינה שעה תאריך תחילת רישום תאריך אחרון לרישום
28.6.22 9:00 החל מה-15.5.22 22.6.22
31.7.22 9:00 החל מה-15.6.22  25.7.22
7.9.22 9:00 החל מה-1.8.22 1.9.22

 

תשלום ורישום

עלות הטיפול והרישום לבחינה היא 85 ש"ח. 

  1. באמצעות האינ-בר: https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm  על ידי מספר ת"ז וסיסמה (לבעיות בהתחברות פנו לשמ"ע בטלפון 9392*). נכנסים לפניות מנהליות -> הגשת בקשה -> קטגוריה: מבחני מיון באנגלית -> מבחן מיון לתואר שני.
    מועמדים חדשים - נא לשנות את שנת הלימודים לשנת הלימודים הרלוונטית (למעלה מימין). 
    *לנרשמים באמצעות הטלפון הנייד - יש להטות את המסך לרוחב כדי להציג את כל התפריט.                                מועמדים בהפסקת לימודים בשנה הנוכחית -נא לשלם את המקדמה נדרשת לחידוש לימודים בשנה הבאה לפני התשלום וההרשמה למבחן מיון באנגלית לתואר שני. לא ניתן לקלוט הרשמה של סטודנטים שלא שילמו את המקדמה כנדרש.
  2. באמצעות שובר התשלום המצורף לערכת ההסבר המחולק במדור שמ"ע. את הספח ששולם בבנק ניתן:
    1. למסור במזכירות היחידה לאנגלית כשפה זרה בשעות הקבלה בלבד, בימים א'– ה' בין השעות 09:00-14:00. מחוץ לשעות הקבלה ניתן להשאיר את השובר בתיבת הפניות של היחידה בבנין רוח 1004 (בנין קורט) ליד חדר 04 בקומת הכניסה.
    2. לסרוק ולשלוח למייל: efl.unit@biu.ac.il

 

סטודנט אשר לא ישלם באינטרנט או לא יעביר את השובר ליחידתנו במועד, לא יהיה רשום לבחינה, לא יוכל להיבחן ולא יקבל כספו בחזרה.