הוראה ולמידה בתחום האנגלית כשפה זרה

המחקר מתמקד בניתוח השוואתי של יכולתם של סטודנטים וסטודנטיות לתווך בין מיומנויות של קליטה והפקה של טקסטים באנגלית כשפה זרה בהתבסס על המסגרת האירופית המשותפת להתייחסות לשפות (CEFR, 2018). המטרה שלנו היא לבחון אם הקורסים הנוכחיים שלנו עולים בקנה אחד עם דרישות ה־CEFR ללמידה ולהערכה של אנגלית כשפה זרה כפי שהכתיבה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). ליתר דיוק, מטרת המחקר היא לבדוק את ההבדלים ואת ההתקדמות בקרב שלוש רמות של תלמידי אנגלית כשפה זרה בהפקת פרפרזה ותרגום פסקה באנגלית..

רשימת חוקרות

חזרה לתפריט הראשי