מי פטור מחובת אנגלית?

סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה

 * סטודנט במסלול עם תזה אשר לא עומד בקריטריונים בסעיפים א'-ד' חייב לעבור בחינת מיון לאנגלית.
** סטודנטים העונים לקריטריונים בסעיפים ב', ג,  ו', ז', ח', ט'  צריכים להגיש בקשה בכתב  בצירוף מסמכים מתאימים לדוא''ל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

א. עברו בחינת מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בבר-אילן והשיגו ציון פטור.

ב. בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה במדינה שבה השפה הרשמית אנגלית, אך לא בשלוחה של המוסד בישראל או בתכנית מקוונת/למידה מרחוק.

ג.  בעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית (התמחות).

ד.  סטודנטים במחלקות האקדמיות אשר אינן דורשות לימודי אנגלית כשפה זרה.

ה. סטודנטים במסלול ללא תזה שהשיגו במבחן הפסיכומטרי אמיר או  אמיר"ם ציון 134 ומעלה ב-10 השנים שקדמו לתואר השני. מבחן אמיר / אמיר"ם מעניק פטור מאנגלית לתואר שני לבעלי ציון 134 ומעלה אך אינו ממיין  להיקף ולרמות הקורסים הנדרשים לתואר השני.

ו. סטודנטים במסלול ללא תזה שנבחנו בבחינת GMAT במהלך 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני והשיגו בפרק הכתיבה ציון 5-6.
ציוני פרק הכתיבה מסווגים לרמות לימוד כמפורט להלן:
ציון 4 – רמה
M2
ציון 3 – רמה M4
ציון 0-2 – רמה M

ז. סטודנטים במסלול ללא תזה שנבחנו בבחינת GRE במהלך 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני והשיגו ציון 3.5-6.
ציוני המבחן מסווגים לרמות לימוד כמפורט להלן:
ציון 2.5-3 – רמה
M2
ציון 2 – רמה M4
ציון 0-1.5 – רמה M

ח. סטודנטים במסלול ללא תזה שנבחנו במבחן IELTS במהלך 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני והשיגו ציון 8-9 band בפורמט אקדמי.
תוצאות אחרות מומלץ להעביר ליחידתנו לשיקול. 

ט. סטודנטים שנבחנו במחלקה שבה הם לומדים לתואר השני והשיגו פטור. פטורים אלו הינם באחריות המחלקה האקדמית.

י. סטודנטים בעלי תואר שני קודם, שלמדו קורס אנגלית המיועד לתלמידי תואר שני, יגישו בקשה לפטור לביה''ס ללימודים מתקדמים בצירוף המסמכים  הרלוונטיים.

  

סטודנט במסלול עם תזה אשר לא עומד בקריטריונים בסעיפים א'-ד' חייב לעבור בחינת מיון לאנגלית.

- סטודנטים העונים לקריטריונים בסעיפים ב', ג,  ו', ז', ח', ט'  צריכים להגיש בקשה בכתב  בצירוף מסמכים מתאימים למייל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

- סטודנטים החייבים בקורס על פי תוצאות בחינת המיון, מומלץ שילמדו אותו בשנה הראשונה ללימודיהם.