תקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני

סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה:

א.

עברו בחינת מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בבר-אילן בציון פטור.

ב.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ דוברת אנגלית

ולא משלוחה בארץ.

ג.

בעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים:

אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת אריאל, האוניברסיטה העברית,

אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת חיפה.

ד.

סטודנטים במחלקות האקדמיות אשר אינן דורשות אנגלית כשפה זרה.

סטודנטים שנבחנו במחלקה שלהם וקיבלו פטור מראש המחלקה האקדמית שלהם.

פטורים אלו הינם באחריות המחלקה האקדמית. הפטורים יועברו ע"י המחלקה האקדמית לועדה לתואר שני ומותנים באישור דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים.

ה.

סטודנטים במסלול ללא תיזה שקיבלו ציון 85 ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, אריאל, העברית, הטכניון, ב- 10 השנים שקדמו לתואר השני.

ציון 85 בקורסי הפטור של מוסדות אלו מוכר בתנאי שקורס הפטור הוא פרונטלי ולא מקוון / וירטואלי/ מתוקשב.

ו.

סטודנטים במסלול ללא תיזה שקיבלו בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי / אמיר /  אמיר"ם ציון של 134 ומעלה,  ב- 10 השנים שקדמו לתואר השני.

ז.

סטודנט שנבחן בבחינת GMAT יקבל פטור אם ציונו בחלק הכתיבה הוא 5-6. תוצאות חלק הכתיבה מסווגות לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא: ציון 4 – רמה M2, ציון 3 – רמה M4, ציון 0-2 – רמה M.

ח.

סטודנט שנבחן בבחינת GRE יקבל פטור אם קבל ציון 3.5-6. תוצאות המבחן מסווגות לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא: ציון 2.5-3 – רמה M2, ציון 2 – רמה M4, ציון 0-1.5 – רמה M.

ט.

מי שקיבלו ציון 8-9 band במבחן IELTS בפורמט אקדמי. תוצאות אחרות מומלץ להעביר ליחידתנו לשיקול   

 
סטודנט במסלול עם תזה אשר לא עומד בקריטריונים בסעיפים א'-ד' חייב לעבור בחינת מיון לאנגלית.

- סטודנטים העונים לקריטריונים בסעיפים ב', ג', ה', ו', ז', ח', ט'  מתבקשים להגיש בקשה בכתב בצירוף המסמכים המתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה, אוניברסיטת בר-אילן 52900.

- סטודנטים החייבים בקורס על פי תוצאות בחינת המיון, מומלץ שילמדו אותו בשנה הראשונה ללימודיהם.