מי פטור מחובת אנגלית?

סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה

 * סטודנט במסלול עם תזה אשר לא עומד בקריטריונים בסעיפים א'-ד' חייב לעבור בחינת מיון לאנגלית.
 

א. עברו בחינת מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בבר-אילן והשיגו ציון פטור.

ב. בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה במדינה שבה השפה הרשמית אנגלית, אך לא בשלוחה של המוסד בישראל או בתכנית מקוונת/למידה מרחוק
לאישור פטור על סמך סעיף זה  יש להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים מתאימים לדוא''ל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

ג.  בעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית (התמחות). לאישור פטור על סמך סעיף זה  יש להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים מתאימים לדוא''ל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

ד.  סטודנטים במחלקות האקדמיות אשר אינן דורשות לימודי אנגלית כשפה זרה.

ה. סטודנטים במסלול ללא תזה שהשיגו במבחן הפסיכומטרי אמיר או  אמיר"ם ציון 134 ומעלה ב-10 השנים שקדמו לתואר השני. מבחן אמיר / אמיר"ם מעניק פטור מאנגלית לתואר שני לבעלי ציון 134 ומעלה אך אינו ממיין  להיקף ולרמות הקורסים הנדרשים לתואר השני.  

ו. סטודנטים במסלול ללא תזה שנבחנו בבחינת GMAT במהלך 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני והשיגו בפרק הכתיבה ציון 5-6.
ציוני פרק הכתיבה מסווגים לרמות לימוד כמפורט להלן:
ציון 4 – רמה
M2
ציון 3 – רמה M4
ציון 0-2 – רמה M
לאישור פטור על סמך סעיף זה  יש להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים מתאימים לדוא''ל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

ז. סטודנטים במסלול ללא תזה שנבחנו בבחינת GRE במהלך 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני והשיגו ציון 3.5-6.
ציוני המבחן מסווגים לרמות לימוד כמפורט להלן:
ציון 2.5-3 – רמה
M2
ציון 2 – רמה M4
ציון 0-1.5 – רמה M
לאישור פטור על סמך סעיף זה  יש להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים מתאימים לדוא''ל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

ח. סטודנטים במסלול ללא תזה שנבחנו במבחן IELTS במהלך 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני והשיגו ציון 8-9 band בפורמט אקדמי. תוצאות אחרות מומלץ להעביר ליחידתנו לשיקול. 
לאישור פטור על סמך סעיף זה  יש להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים מתאימים לדוא''ל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

ט. סטודנטים שנבחנו במחלקה שבה הם לומדים לתואר השני והשיגו פטור. פטורים על סמך מבחן מחלקתי פנימי הינם באחריות ובטיפול המחלקה האקדמית.

י. סטודנטים שעברו במהלך לימודיהם מסלול לימודים, תכנית לימודים, מחלקה או מגמה יידרשו לחובות אנגלית בהתאם לדרישות לאחר המעבר.

י''א. סטודנטים בעלי תואר שני קודם יחויבו בלימודי אנגלית כשפה זרה בהתאם לדרישות מסלול הלימודים, תכנית הלימודים, המחלקה או המגמה אליה התקבלו. מקרים חריגים יידונו על ידי היחידה לאנגלית כשפה זרה. לאישור פטור על סמך סעיף זה  יש להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים מתאימים לדוא''ל היחידה לאנגלית כשפה זרה 

  

- סטודנט במסלול עם תזה אשר לא עומד בקריטריונים בסעיפים א'-ד' חייב לעבור בחינת מיון לאנגלית.

- סטודנטים החייבים בקורס על פי תוצאות בחינת המיון, מומלץ שילמדו אותו בשנה הראשונה ללימודיהם.