צרכים מיוחדים

היחידה לאנגלית כשפה זרה נותנת מענה לסטודנטים מתקשים באמצעות המרכז לכתיבה וקריאה,

לסטודנטים בעלי ליקויי שמיעה, באמצעות סדנאות מיוחדות ומותאמות לצרכיהם ולסטודנטים ליקויי למידה

בדרגה חמורה באמצעות סדנאות בשיתוף עם מרכז חדד.