סיוע לימודי לסטודנטים

היחידה לאנגלית כשפה זרה נותנת מענה לסטודנטים מתקשים באמצעות המרכז לכתיבה וקריאה.
סיוע לסטודנטים בעלי ליקויי שמיעה ניתן באמצעות סדנאות מיוחדות ומותאמות לצרכיהם ולסטודנטים ליקויי למידה בדרגה חמורה באמצעות סדנאות בשיתוף עם מרכז חדד.