שאלות ותשובות

מה ההבדל בין פטור באנגלית בתואר שני ופטור באנגלית בתואר ראשון?

פטור באנגלית בתואר ראשון מתייחס לקבלת ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי (או מבחן מקביל כגון אמיר או אמירם) או סיום קורס מתקדמים ב' בציון עובר. פטור באנגלית ברמת תואר שני מתייחס לקבלת ציון 'פטור' במבחן המיון של היחידה לאנגלית כשפה זרה או סיום קורס M2, M4, או M בציון עובר (75).

אם קיבלתי פטור מאנגלית בתואר ראשון באמצעות קורס(ים), האם אני פטור אוטומטית מחובת אנגלית כסטודנט לתואר שני?

לא. אין פטור אוטומטי. על פי תוצאות מבחן מיון, ייקבע אם תקבל פטור או תשתבץ לקורס המתאים ביותר עבורך.

אם קיבלתי פטור מאנגלית בתואר ראשון בבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר/מבחן אמירם, האם אני פטור מחובת אנגלית כסטודנט לתואר שני?

רק במסלול ללא תזה ורק אם הציון הוא מ-10 השנים האחרונות

האם 85 בקורס מתקדמים ב' בתואר ראשון מקנה פטור מקורס אנגלית במהלך לימודי תואר שני?

לא. ציונכם בקורס מתקדמים ב' אינו פוטר מחובת אנגלית כשפה זרה מהלך לימודי תואר שני. ציון ,'פטור' במבחן המיון שלנו, יעניק לכם פטור מקורס.

לגבי הצורך במבחן מיון, האם זה משנה אם התואר הראשון שלי הוא ממכללה או אוניברסיטה?

לא. סטודנטים לתואר שני, בלי קשר למוסד הלימודים בו סיימו את התואר הראשון שלהם, מחוייבים לגשת למבחן מיון לצורך קבלת פטור או קביעת רמת אנגלית ושיבוץ לקורס מתאים.

איך נרשמים לבחינת המיון?

דרך הקישור 

אם אני עובד בעבודה שדורשת שימוש יומיומי באנגלית, האם אני פטור מחובת אנגלית כסטודנט לתואר שני?

אם רמת האנגלית שלך מספקת, תוכל להפגין זאת במבחן המיון ולקבל פטור. פטורים אוטומטים ניתנים רק על פי תקנון הפטורים.

כיצד מקבלים התאמות במבחן המיון (למאובחנים בלבד)?

יש לפנות למדור תמיכה והנגשה.

קיבלתי קוד 40 בבחינה ושובצתי לקורס ,M4 האם זה אומר שנכשלתי בבחינה?

לא. תוצאות הבחינה אינן מייצגות ציון אלא את קוד הקורס אליו שובצתם. קוד 50 מציין שיבוץ ל-M2, וקוד 30 ל-M.

איזה ציון במבחן צריך לקבל בשביל פטור?

מכיוון שמדובר במבחן מיון, אין ציפייה שתענו נכון על כל השאלות כדי לקבל פטור.

האם גם בתואר שני צריך לעלות ברמות הקורסים כמו בתואר ראשון?

לא. סטודנטים לתואר שני משובצים אך ורק לקורס אנגלית אחד במהלך לימודיהם.