אופן התשלום והרישום

כדי להרשם למבחן המיון יש לשלם 85 ₪ .

  1. החל מתחילת חודש מאי באמצעות האינ-בר: https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm  על ידי מספר ת"ז וסיסמא (לבעיות בהתחברות פנו לשמ"ע בטלפון 9392*). נכנסים לפניות מנהליות  -> הגשת בקשה -> קטגוריה: מבחני מיון באנגלית -> מבחן מיון לתואר שני. מועמדים חדשים- נא לשנות את שנת הלימודים לשנת הלימודים הרלוונטית (למעלה מימין). 
  2. באמצעות שובר התשלום המצורף לערכת ההסבר המחולק במדור שמ"ע. את הספח ששולם בבנק ניתן:
    1. למסור במזכירות היחידה לאנגלית כשפה זרה בשעות הקבלה בלבד, בימים א'– ה' בין השעות 09:00-14:00. מחוץ לשעות הקבלה ניתן להשאיר את השובר בתיבת הפניות של היחידה בבנין רוח 1004 (בנין קורט) ליד חדר 04 בקומת הכניסה.
    2. לפקסס את שובר התשלום לפקס: 077-3643685
    3. לסרוק ולשלוח למיילefl.unit@biu.ac.il

 

מיקום הבחינה ישלח למייל שלך יום לפני הבחינה על ידי מדור בחינות.

 

שקול היטב אם ברצונך להירשם לבחינה זו. התשלום לא יוחזר ולא יועבר למועד אחר בכל מקרה.

במקרים חריגים בלבד (מחלה ממושכת, אישפוז בבית חולים, שמירת הריון, לידה, אבל, צו 8), תשקל אפשרות להעביר את התשלום למועד הבא, בכפוף להצגת אישורים מתאימים. 

ביום הבחינה עליך להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה.

תוצאות הבחינה: תוצאת הבחינה איננה ציון מספרי. היא מסווגת לרמה או מעניקה פטור.