שאלות ותשובות

מה ההבדל בין פטור באנגלית בתואר שני ובין פטור באנגלית בתואר ראשון?

פטור באנגלית בתואר ראשון מתייחס לקבלת ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי (או מבחן מקביל, כגון: אמיר או אמירם) או סיום קורס מתקדמים ב' בציון 'עובר'. פטור באנגלית ברמת תואר שני מתייחס לקבלת ציון 'פטור' במבחן המיון של היחידה לאנגלית כשפה זרה או סיום קורס M2, M4, או M בציון עובר (75).

אם קיבלתי פטור מאנגלית בתואר ראשון באמצעות קורס(ים), האם אני, כסטודנט לתואר שני, פטור אוטומטית מחובת אנגלית?

לא. אין פטור אוטומטי. על פי תוצאות מבחן מיון, ייקבע אם תקבל פטור או תשתבץ לקורס המתאים ביותר עבורך.

אם קיבלתי פטור מאנגלית בתואר ראשון בבחינה הפסיכומטרית/במבחן אמיר/במבחן אמירם, האם אני, כסטודנט לתואר שני, פטור מחובת אנגלית?

רק במסלול ללא תזה ורק אם הציון התקבל בעשר השנים האחרונות.

האם ציון 85 בקורס מתקדמים ב' בתואר ראשון מקנה פטור מקורס אנגלית במהלך לימודי תואר שני?

לא. הציון בקורס מתקדמים ב' אינו פוטר מחובת אנגלית כשפה זרה במהלך לימודי תואר שני. ניתן לקבל פטור על סמך בחינת מיון לתואר שני או באמצעות סיום קורס לתואר שני בציון עובר.

לגבי הצורך במבחן מיון, האם זה משנה אם התואר הראשון שלי הוא ממכללה או מאוניברסיטה?

לא. סטודנטים לתואר שני, ללא קשר למוסד הלימודים בו סיימו את התואר הראשון שלהם, מחוייבים לגשת למבחן מיון לטובת קבלת פטור או לטובת קביעת רמת האנגלית ושיבוץ לקורס המתאים.

איך נרשמים לבחינת המיון?

באמצעות הגשת פנייה במערכת האינבר.

אם אני עובד בעבודה שדורשת שימוש יומיומי באנגלית, האם אני פטור מחובת אנגלית כסטודנט לתואר שני?

אם רמת האנגלית שלך מספקת, תוכל להפגין זאת במבחן המיון ולקבל פטור. פטורים אוטומטים ניתנים רק על פי תקנון הפטורים.

כיצד מקבלים התאמות במבחן המיון (למאובחנים בלבד)?

יש לפנות למדור תמיכה והנגשה.

האם גם בתואר שני צריך לעלות ברמות הקורסים כמו בתואר ראשון?

לא. סטודנטים לתואר שני משובצים במהלך לימודיהם אך ורק לקורס אחד באנגלית.