לימודי אנגלית לתואר שלישי

קורסי הכתיבה האקדמית לתלמידי תואר שלישי עוצבו במטרה לתת מענה לצורך של תלמידי תואר שלישי לפרסם את מחקריהם בכתבי עת בינלאומיים ובכנסים.

הקורס מאפשר לכל סטודנט בקבוצה לכתוב על אחד המרכיבים בעבודת המחקר שלו. כל סטודנט מקבל התייחסות אישית לקטע שכתב ועל הבסיס הזה מתנהל תהליך של שיפור הכתיבה תוך שימוש בעקרונות של כתיבה אקדמית ועקרונות דקדוקיים המתאימים לנושא.

בנוסף, לסטודנטים ניתנת אפשרות להוסיף ולשפר את הידע שלהם בטרמינולוגיה בתחום המחקר שלהם.

הקורס יתנהל ברובו בזום. השיעורים בהם מתקיימות פרזנטציות של סטודנטים (בשבועות האחרונים של הקורס) יתנהלו באופן פרונטלי בקמפוס. תאריכים מדויקים יימסרו ע''י המרצה בקורס. בשיעורים הפרונטליים אין אפשרות להתחבר דרך הזום.