מנהלה ותפקידים אקדמיים

ראש היחידה לאנגלית כשפה זרה 

ד''ר ז'אנה בורשטיין, Zhanna.Burstein@biu.ac.il, 03-5317576

 

סגניות אקדמיות לראש היחידה 

רכזת רמות טרום בסיסי ובסיסי
ד''ר אנה ליובמן, Anna.Lyubman@biu.ac.il, 03-5317445

רכזת רמות מתקדמים א' ומתקדמים ב'
ד''ר טלילה כהן, Talila.cohen@biu.ac.il, 03-5318847

רכזת תארים מתקדמים 
ד''ר איילת ששון, Ayelet.Sasson@biu.ac.il, 03-5318860

 

תפקידים מיוחדים 

רכזת תוכניות ייעודיות
גב' גילית וייס-קלמנוביץ, Gilit.Weiss-Kalmanovich@biu.ac.il

רכזת קורסי קיץ
ד''ר איריס אלישע-פרימו, Iris.Elisha-Primo@biu.ac.il, 03-5318860

 

מזכירות ומנהלה

סגנית מנהלית לראש היחידה 
גב' רויטל יצחקי revital.yitzhaki@biu.ac.il  03-5318147

מרכזת אנגלית לתוכניות ייעודיות
גב' דבי חן efl.unit@biu.ac.il 03-5318327

מרכזת רישום סטודנטים והנגשת השירות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים
גב' יפעת בלו efl.unit@biu.ac.il 03-5318327

מתאמת היחידה לאנגלית 
גב' אירית סגל, efl.unit@biu.ac.il 03-5318327