שעות הפעילות בתקופת סמסטר א'

שלום לכולם

המרכז לקריאה ולכתיבה של היחידה לאנגלית ייפתח אי''ה ביום ראשון, ד' בשבט תשפ''ד, 14.1.24 

לשירותכם, פרטים אודות המפגשים הקבועים - מפגשים פרונטליים ומפגשים מקוונים בזום. 

בהמשך העמוד יפורסמו מועדי מפגשים חד-פעמיים נוספים וכן מפגשי סיוע מיוחדים לקראת בחינת סוף הסמסטר   

יום                      

שעות                                                                                     

מורה                              

מיקום / קישור לזום                                                  

ימי ראשון 

מפגש ראשון - 14:00 15:30

מפגש שני    16:00 - 17:30

גב' תמי ניניו 

בניין 1004 קומה 4 חדר 405

ימי שלישי

בשעות        10:30 - 13:00

בתאריך 19.3 לא יתקיים מפגש. עמכם הסליחה. 

מפגש חלופי יתקיים ביום רביעי 20.3.24 

גב' אסתי איזנברג

בניין 1004 קומה 4 חדר 405

ימי שלישי 

מפגש ראשון - 13:00 14:30

מפגש שני     15:00 - 16:30

גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

ימי שלישי 

בשעות          14:00- 17:00 

ד''ר אירינה רודיק 

מפגש זה מיועד לרמת מתקדמים ב' 
בניין 1004 קומה 4 חדר 405

ימי רביעי 

מפגש ראשון - 13:00 14:30

מפגש שני     15:00 - 16:30

גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

 

 

מפגשי סיוע לקראת הבחינה -  מועד ג'  

שעות מורה  מיקום /קישור לזום

יום שני 15.4.24

13:00-14:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום שני 15.4.24 15:00-16:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום רביעי 17.4.24 13:00-14:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום רביעי 17.4.24 15:00-16:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום רביעי 1.5.24 13:00-14:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום רביעי 1.5.24 15:00-16:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

 

 

מפגשי סיוע לקראת הבחינה -  מועד ב' 

יום  שעות מורה  מיקום /קישור לזום

יום שני 26.3.24

13:00-14:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום שני 26.3.24

15:00-16:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום שלישי 27.3.24

13:00-14:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום שלישי 27.3.2

15:00-16:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

 

מפגשי סיוע לקראת הבחינה -  מועד א' 

שעות מורה  מיקום /קישור לזום
יום ראשון 17.3.24  13:00- 14:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

יום ראשון 17.3.24    15:00- 16:30 גב' תמי ניניו 

קישור לזום 

מזהה פגישה889 6078 7076

 

מפגשים נוספים במועדים שונים 

יום  תאריך  שעות מורה מיקום / קישור לזום הערות 
שני  5.2.24 16:00-17:30 גב' מינה ליפנר קישור לזום   
שני  26.2.24 10:00-11:30 גב' סנדי אשרי  קישור לזום   
שני  26.2.24 12:00-13:30 גב' לוסי שולמן  קישור לזום   
שני  26.2.24 14:00-15:30 גב' לוסי שולמן  קישור לזום   
רביעי  28.2.24 13:00-14:30 גב' רות אלנבוגן קישור לזום   
רביעי  28.2.24 17:00-18:30 ד''ר עדינה מנס  קישור לזום   
חמישי 29.2.24 12:00-13:30 גב' ,רות אלנבוגן  1004/405  
חמישי  29.2.24 12:00-13:30 ד''ר תמר שמרלר  קישור לזום  
חמישי  29.2.24 14:00-15:30 ד''ר תמר שמרלר קישור לזום  
חמישי  29.2.24 16:00-17:30 גב' יהודית מליחי  קישור לזום   
שישי  1.3.24 8:30-10:00 גב' לוסי שולמן  קישור לזום  
שישי  1.3.24 10:00-13:30 גב' לוסי שולמן  קישור לזום  
ראשון  3.3.24 10:00-13:30 גב' רות אלנבוגן  קישור לזום   
ראשון  3.3.24 12:00-13:30 גב' רות אלנבוגן  קישור לזום  
שני  4.3.24 10:00-13:30 מר אבי בר גד  קישור לזום  
שני  4.3.24 12:00-13:30 גב' מרים וופנר קישור לזום לא מתאים לרמת בסיסי
שני 4.3.24 12:00-13:30 גב' רות אלנבוגן  1004/405  
שני  4.3.24 14:00-15:30 גב' רות אלנבוגן  1004/405  
שלישי  5.3.24 10:00-11:30 גב' יעל אדלר  קישור לזום  
שלישי  5.3.24 12:00-13:30 גב' לימור דולב  קישור לזום  
רביעי  6.3.24 13:00-14:30 גב' שוש הלרשטיין 1004/405  
רביעי  6.3.24 13:00-14:30 גב' שוש הלרשטיין  1004/405  
רביעי  6.3.24 17:00-18:30 ד''ר עדינה מנס  קישור לזום  
חמישי  7.3.24 10:00-11:30 מר אבי בר גד  1004/405  
חמישי  7.3.24 10:00-11:30 גב' יעל אדלר  קישור לזום  
חמישי  7.3.24 12:00-13:30 גב' סנדרה אשרי  קישור לזום  
חמישי  7.3.24 14:00-15:30 ד''ר אפרת דרייפוס  קישור לזום  
שישי  8.3.24 8:30-10:00 ד''ר עדינה מנס  קישור לזום  
שישי  8.3.24 10:00-11:30 גב' יהודית מליחי  קישור לזום   
ראשון 10.3.24 10:00:11:30 גב' רות אלנבוגן  קישור לזום   
ראשון  10.3.24 12:00-13:30 גב' רות אלנבוגן  קישור לזום  
שני  11.3.24 10:00-11:30 גב' מרים וופנר  קישור לזום  לא מתאים לרמת בסיסי
שני  11.3.24 12:00-13:30 גב' מרים וופנר קישור לזום לא מתאים לרמת בסיסי
שני  11.3.24 14:00-15:30 גב' מרים וופנר  קישור לזום לא מתאים לרמת בסיסי
שלישי 12.3.24 12:00-13:30 גב' לימור דולב  קישור לזום  
רביעי  13.324 17:00-18:30 ד''ר אפרת דרייפוס  קישור לזום  
חמישי  14.3.24 10:00-11:30 ד''ר שרית בן עובד  קישור לזום  
חמישי  14.3.24 12:00-13:30 ד''ר שרית בן עובד  קישור לזום  
חמישי  14.3.24 10:00-13:30 מר אבי בר גד 1004/405  
שישי  15.3.24 8:30-10:00 ד''ר עדינה מנס  קישור לזום  
שישי  15.3.24 10:00-11:30 מר אבי בר גד קישור לזום