מוטיבציה באנגלית כשפה זרה בהשכלה גבוהה

מוטיבציה היא גורם מקדם חשוב המשפיע על הצלחתם של הלומדים שפה שנייה, המחקר שלנו בוחן כיצד אנו מבינים מוטיבציה בכלל וממשיך משם לבחינת תפקידה של מוטיבציה בלימודי שפה שנייה ובייחוד בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות (EAP). יתר על כן, אנו מבקשים להבין מהם המאפיינים הייחודיים העומדים מאחורי המוטיבציה של הסטודנטים והסטודנטיות שלנו הלומדים בקורסי ה־EPA או היעדר מוטיבציה כזאת אצלם. הפרויקט המחקרי בוחן מה מניע אותם באמצעות זיהוי המאפיינים הבולטים שבבסיסם של לימודי אנגלית כשפה שנייה בקרב אוכלוסיית הסטודנטים והסטודנטיות הישראלים באוניברסיטת בר־אילן. אנו גורסים שלסביבה הייחודית יש השפעה עמוקה על המוטיבציה של הסטודנטים והסטודנטיות. ומשום שאין תשובה אחת, המתאימה לכול, לחידת המוטיבציה, על אנשי ונשות המקצוע המתמחים בהוראת שפה זרה לשאוף כל העת ללמוד את הנסיבות הייחודיות לסטודנטים ולסטודנטיות שבכיתותיהם כדי שיוכלו להוסיף ולהעצים את המוטיבציה שלהם.

רשימת חוקרות

חזרה לתפריט הראשי