פרגמטיקה

פרגמטיקה היא ענף בבלשנות העוסק בחקר הבנת השפה הטבעית, ובעיקר בהשפעת ההקשר על הבנת המשמעות. ההקשר במשמעות זו חייב לכלול אמצעים חוץ־לשוניים, כגון סוגיות חברתיות, סביבתיות ופסיכולוגיות.

חקר השיח 
חקר השיח עוסק בשפה שמעבר לגבולות המשפט ומשלב כמה תחומי מחקר, למשל, סוציו־לינגויסטיקה ולוגיקה, כדי לנתח רצף של משפטים קשורים ומלוכדים. על פי הבלשנות השיטתית, השימוש בשפה מורכב מרבדים שונים; לכל רובד הקשר משלו, וכל הרבדים קשורים זה לזה במבנה היררכי: הקשר אידאולוגי > הקשר תרבותי>  הקשר נסיבתי>  הקשר טקסטואלי.

 

 

חוקרים