סדנאות לליקויי שמיעה

תוכניות הלימוד מותאמות לרמה וכוללות הדרכה אישית ועבודה קבוצתית, כל זאת על מנת להכין את הסטודנט לעמידה בדרישות הרגילות של קורסי אנגלית.

קורסים לליקויי שמיעה

שם הקורס

מס' קורס

סמס/שנתי

שם המרצה

טרום בסיסי א ב

41-207-01

שנתי

ד"ר רויטל נגר

טרום בסיסי ב 41-202-01

שנתי

ד"ר רויטל נגר

בסיסי 

41-204-01

שנתי

ד"ר רויטל נגר

מתקדמים א

41-214-01

סמסטריאלי

ד"ר רויטל נגר

מתקדמים ב

41-222-01

סמסטריאלי

ד"ר רויטל נגר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
על מנת להרשם לקורס נא לפנות למורה