סדנאות לליקויי שמיעה

תוכניות הלימוד מותאמות לרמה וכוללות הדרכה אישית ועבודה קבוצתית, כל זאת על מנת להכין את הסטודנט לעמידה בדרישות הרגילות של קורסי אנגלית.

קורסים לליקויי שמיעה

שם הקורס

מס' קורס

סמס/שנתי

שם המרצה

טרום בסיסי א ב

41-207-01

שנתי

ד"ר איילת ששון

טרום בסיסי ב 41-202-01

שנתי

ד"ר איילת ששון

בסיסי 

41-204-01

שנתי

ד"ר איילת ששון

מתקדמים א

41-214-01

סמסטריאלי

ד"ר איילת ששון

מתקדמים ב

41-222-01

סמסטריאלי

ד"ר איילת ששון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
על מנת להרשם לקורס נא לפנות למורה