סדנאות לליקויי שמיעה

תוכניות הלימוד מותאמות לרמה וכוללות הדרכה אישית ועבודה קבוצתית, כל זאת על מנת להכין את הסטודנט לעמידה בדרישות הרגילות של קורסי אנגלית.