קורסי קיץ של שנת תשע"ג יתקיימו בין התאריכים 21.7.13-25.8.13

מרכזת קורסי הקיץ היא ד"ר איריס פרימו-אלישע : iris.elisha-primo@biu.ac.il

קורסי קיץ לתואר ראשון:

 

מס' קורס

מועד הקורס

 

ימים ושעות

שם המרצה

מחיר בש"ח

41-007-50

מתחילים מרוכז

10.07.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-13:00

גב' אסתר אייזנברג

ד"ר עילית הטמן

6,150 ₪

41-002-50

מתחילים 2

21.07.13-25.08.13

א', ג', ה'

8:00-11:30

ד"ר איילת ששון

2,050 ₪

41-002-51

מתחילים 2

21.07.13-25.08.13

א', ג', ה'

8:00-11:30

גב' בלה ויסבלט-לנקרי

2,050 ₪

41-004-50

טרום מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-12:00

גב' מגי ארט

4,100 ₪

41-004-51

טרום מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-12:00

גב' שולמית רון

4,100 ₪

41-005-50

טרום מתקדמים 2

07.08.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-12:00

גב' שולמית רון (קורס מתמזג)

2,050 ₪

41-012-50

מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-12:00

ד"ר ז'אנה בורשטיין

4,100 ₪

41-012-51

מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-12:00

ד"ר אנה ליובמן

4,100 ₪

41-012-52

מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-12:00

גב' יעל אדלר

4,100 ₪

41-012-53

מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

8:00-12:00

ד"ר רויטל נגר

4,100 ₪

41-012-54

מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

16:00-20:00

גב' נירה הראטי

4,100 ₪

41-012-55

מתקדמים 1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

16:00-20:00

גב' ורדית יעקובי

4,100 ₪

41-022-50

מתקדמים 2

21.07.13-25.08.13

א', ג', ה'

8:00-11:30

גב' נטליה שוורץ

2,050 ₪

 

 

מבחן הסיום : מועד א':   יום שני,  כ' באלול תשע"ג , 26.08.13   בשעה 8:30 בבוקר.

                   מועד ב' :  יום שני,  ה' בתשרי תשע"ד, 09.09.13  בשעה 8:30 בבוקר.

תאריכים אלו עשויים להשתנות בשל נסיבות שאינן תלויות בנו.

 

 

          קורסי קיץ לתואר שני          

 

         *דרושה רמה תקפה ממבחן מיון של היחידה לאנגלית כשפה זרה

*בקורסים אלו אין מבחן סופי        

מס' קורס

מועד הקורס

 

ימים ושעות

שם המרצה

מחיר בש"ח

     41-031-50

רמה M1

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

16:00-20:00

גב' יהודית מליחי

4,100 ₪

     41-030-50

רמה M

21.07.13-25.08.13

א'-ה'

16:00-20:00

גב' דבי חן

4,100 ₪

     41-034-50

רמה  M4

21.07.13-25.08.13

א', ג', ה'

16:00-20:00

גב' סנדרה אשרי

2,050 ₪

     41-032-50

רמה  M2 

22.07.13-19.08.13

ב', ד'

16:00-19:00

ד"ר איילת ששון

1,025 ₪