סיווג לרמות של תואר ראשון

מועמדים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם.

מידע על המבחן הפסיכומטרי ניתן לקבל במרכז הארצי לבחינות והערכה (ת.ד. 26015, ירושלים 91260 טל. 02-6759555).

מידע נוסף ניתן לקבל במשרד היחידה לאנגלית (בנין קורט 1004 קומת הכניסה חדר 04).

א.

פטור מלימודי אנגלית – ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי (או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת  מתקדמים ב'.

ב. 

מתקדמים ב' :

ציון בפסיכומטרי בטווח 120-133.

קורס מתקדמים ב' מתמקד בשיפור מיומנויות בקריאה אקדמית. מטרתו להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים. 

קורס מתקדמים ב' נלמד 4 שעות סמסטריאליות או כקורס קיץ. 

הקורס מעניק פטור.

ג.

מתקדמים א' :

ציון בפסיכומטרי בטווח 100-119 (או על סמך סיום בהצלחה של קורס בסיסי).

קורס מתקדמים א' הינו ברמה מתקדמת ומתמקד בהקניית מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית. מטרתו להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים.

קורס מתקדמים א' הוא בן 4 שעות סמסטריאליות או כקורס קיץ.

מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים ב'. 

ד.

בסיסי:  

ציון בפסיכומטרי בטווח 85-99 (או סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום בסיסי א ב או טרום בסיסי ב).

קורס בסיסי הינו ברמת קושי בינונית ומתמקד בהבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים. הוא כולל הדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה לצורך הבנת הנקרא.

מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים א'.

קורס בסיסי בן 6 שעות סמסטריאליות או כקורס קיץ.

ה.

טרום בסיסי ב': עבור מקרים חריגים ובאישור מיוחד

ציון בפסיכומטרי בטווח 70-84 .

הקורס מיועד לסטודנטים הזקוקים לשיפור והדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה האנגלית הכוללות חזרה על דקדוק, מבנה המשפט והרחבת אוצר המלים.

מקורס זה עוברים לקורס בסיסי.

קורס טרום בסיסי ב' הוא בן 6 שעות  סמסטריאליות או כקורס קיץ.