לימודי אנגלית וסיווג לרמות של תואר ראשון

 

חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה. סטודנטים שלא יסיימו חובותיהם באנגלית לפני השנה השלישית ללימודיהם, יורשו להרשם וללמוד רק קורסי אנגלית כשפה זרה עד לסיום חובותיהם.

 

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה והכנה לפטור מלימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה לתואר ראשון.
כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר אילן לתואר ראשון ממוינים לקורסים באנגלית על פי תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם. סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטה ללא המבחן הפסיכומטרי חייבים לגשת למבחן אמי"ר או למבחן אמיר"ם על מנת לקבל רמה תקפה באנגלית, טרם הרישום לשנה"ל הקרובה.

מועמדים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם.

מידע על המבחן הפסיכומטרי ניתן לקבל במרכז הארצי לבחינות והערכה (ת.ד. 26015, ירושלים 91260 טל. 02-6759555).

מידע נוסף ניתן לקבל במשרד היחידה לאנגלית (בנין קורט 1004 קומת הכניסה חדר 04).

א.

פטור מלימודי אנגלית –על סמך ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת  מתקדמים ב.

ב. 

מתקדמים ב' :

ציון בפסיכומטרי בטווח 120-133 (או על סמך סיום בהצלחה של קורס מתקדמים א).

 • קורס מתקדמים ב מתמקד בשיפור מיומנויות בקריאה אקדמית. מטרתו להעניק אוטונומיה ללומדים בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים. 
 • קורס מתקדמים ב הוא קורס סמסטריאלי בהיקף 4 שעות סמסטריאליות וניתן גם כקורס קיץ מרוכז.
 • הקורס מעניק פטור מחובת אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון.

ג.

מתקדמים א' :

ציון בפסיכומטרי בטווח 100-119 (או על סמך סיום בהצלחה של קורס בסיסי).

 • קורס מתקדמים א מתמקד בהקניית מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית. מטרתו להעניק אוטונומיה ללומדים בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים.
 • קורס מתקדמים א הוא קורס סמסטריאלי בהיקף 4 שעות סמסטריאליות וניתן גם כקורס קיץ מרוכז.
 • לאחר סיום קורס מתקדמים א' יש ללמוד קורס מתקדמים ב.

ד.

בסיסי:  

ציון בפסיכומטרי בטווח 85-99 (או  על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום בסיסי א ב או טרום בסיסי ב).

 • קורס בסיסי הינו ברמת קושי בינונית ומתמקד בהבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים. הקורס  כולל הדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה לצורך הבנת הנקרא.
 • קורסי הרמה הבסיסית מתמקדים בהעשרת אוצר המילים והבסיס הדקדוקי והמבני של הסוגה האקדמית, דרך חשיפה למאמרים בסוגה זו, כמו גם שימוש במילים הנפוצות בה, כדי להפיק רעיונות עצמאיים. הלומדים ברמה זו מקבלים את הבסיס לרמות המתקדמות בהן ידרשו בהבנה והפקה של שפה מורכבת יותר
 • קורס בסיסי הוא בהיקף 3 שעות שנתיות. ניתן ללמוד אותו כקורס סמסטריאלי בן  6 שעות סמסטריאליות או כקורס קיץ מרוכז.
 • לאחר סיום קורס בסיסי יש ללמוד קורס מתקדמים א.

ה.

טרום בסיסי ב: עבור מקרים חריגים ובאישור מיוחד

ציון בפסיכומטרי בטווח 70-84 .

 • הקורס מיועד ללומדים הזקוקים לשיפור והדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה האנגלית הכוללות חזרה על דקדוק, מבנה המשפט והרחבת אוצר המלים.
 • קורס טרום בסיסי ב' הוא קורס בהיקף  6 שעות  סמסטריאליות וניתן בדרך כלל כקורס קיץ.
 • מקורס זה עוברים לקורס בסיסי.