מועדי בחינות לקורסים של שנה"ל תשפ"ג

מבחנים לקורסי תואר ראשון תשפ"ג:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

סמסטר א' מועד א': 30.1.23 בשעה: 9:00 - לרמות טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים ב'.

                              30.1.23 בשעה: 12:30 - לרמת מתקדמים א'. 

סמסטר א' מועד ב': 9.2.23 בשעה: 9:00 - כל הרמות.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

סמסטר ב' מועד א':  3.7.23 בשעה: 9:00 - לרמת מתקדמים ב'.

                              3.7.23 בשעה: 12:30 - לרמות  בסיסי ומתקדמים א'. 

סמסטר ב' מועד ב': 12.7.23 בשעה: 9:00 - כל הרמות.

 

מועדי בחינות קורסי קיץ 

 מועד א':       11.9.23 בשעה: 9:00 - כל הרמות
 
 מועד ב':       20.9.23 בשעה: 9:00 - כל הרמות