קורסים לתואר שלישי לשנה"ל תשפ"ב

               * ייתכנו שינויים במערכת

 כל הקורסים ילמדו בזום

תואר שלישי

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

41-044-10

 

א'

16-18

א'

ד"ר איילת ששון

41-044-11

 

ג'

16-18

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-044-12

ב'

18-20

א'

ד"ר רויטל נגר

41-044-50

 

ב'

18-20

ב'

ד"ר אורנה פרנץ