קורסים לתואר שני לשנה"ל תשפ"ב

 

* ייתכנו שינויים במערכת 

                           כל הקורסים ילמדו פרונטלית בקמפוס 

רמה M

מס' קורס

יום

שעה

שנתי

מרצה

41-030-01

 

ו'

8-12

שנתי

גב' סימון סנדלר

41-030-02

 

ו'

8-12

שנתי

ד"ר נועה לוי

41-030-04

 

ג'

16-20

שנתי

גב' סימון סנדלר

41-030-05

 

ד'

16-20

שנתי

ד"ר רויטל נגר

41-030-06

 

ד'

16-20

שנתי

ד"ר איילת ששון

41-030-07

ה'

16-20

שנתי

גב' מגי ארט

 
 
 

 רמה M4

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

41-034-10

ו'

8-12

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-034-11

ו'

8-12

א'

ד"ר איריס אלישע

41-034-12

ה'

8-12

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-034-13

ב'

14-18

א'

ד"ר רויטל נגר

41-034-14

ב'

16-20

א'

גב' גילית וייס

41-034-15

ג'

16-20

א'

גב' מינה ליפנר

41-034-16

ד'

16-20

א'

גב' מינה ליפנר

41-034-50

ו'

8-12

ב'

ד"ר איריס אלישע

41-034-51

ד'

16-20

ב'

גב' גילית וייס

41-034-52

ב'

16-20

ב'

גב' בלה ויסבלט-לנקרי

41-034-53

ב'

16-20

ב'

גב' גילית וייס

41-034-54

ו'

8-12

ב'

גב' מינה ליפנר

 
 
 

M2

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

הערות

41-032-10

 

ו'

8-10

א'

ד"ר טלילה כהן

ילמד בזום

41-032-11

 

ו'

10-12

א'

ד"ר טלילה כהן

ילמד בזום

41-032-12

 

ב'

16-18

א'

גב' בלה ויסבלט

ילמד בזום

41-032-13

 

ב'

18-20

א'

גב' בלה ויסבלט

ילמד בזום

41-032-15

 

א'

18-20

א'

ד"ר איילת ששון

ילמד בזום

41-032-50

 

ו'

8-10

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

ילמד בזום

41-032-51

 

ו'

10-12

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

ילמד בזום

41-032-52

 

ג'

16-18

ב'

ד"ר אנה ליובמן

ילמד בזום

41-032-53

 

ג'

18-20

ב'

ד"ר רויטל נגר

ילמד בזום

41-032-54

 

ב'

16-18

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

ילמד בזום