קורסים לתואר שני לשנה"ל תשפ"ב

 

* ייתכנו שינויים במערכת 

         כל הקורסים ברמות M ו-M4 ילמדו בסמסטר א' בזום ובסמסטר ב' פרונטלית בקמפוס. 

רמה M

 

מס' קורס

יום

שעה

שנתי

מרצה

הערות

41-030-01

 

ו'

8-12

שנתי

גב' סימון סנדלר

ילמד בזום בסמסטר א' בלבד. 

בסמסטר ב' ילמד פרונטלית בקמפוס 

41-030-02

 

ו'

8-12

שנתי

ד"ר נועה לוי

ילמד בזום בסמסטר א' בלבד. 

בסמסטר ב' ילמד פרונטלית בקמפוס 

41-030-04

 

ג'

16-20

שנתי

גב' סימון סנדלר

ילמד בזום בסמסטר א' בלבד. 

בסמסטר ב' ילמד פרונטלית בקמפוס 

41-030-05

 

ד'

16-20

שנתי

ד"ר רויטל נגר

ילמד בזום בסמסטר א' בלבד. 

בסמסטר ב' ילמד פרונטלית בקמפוס 

41-030-06

 

ד'

16-20

שנתי

ד"ר איילת ששון

ילמד בזום בסמסטר א' בלבד. 

בסמסטר ב' ילמד פרונטלית בקמפוס 

41-030-07

ה'

16-20

שנתי

גב' מגי ארט

ילמד בזום בסמסטר א' בלבד. 

בסמסטר ב' ילמד פרונטלית בקמפוס 

 
 
 

 רמה M4

 

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

הערות

41-034-10

ו'

8-12

א'

ד"ר אנה ליובמן

ילמד בזום

41-034-11

ו'

8-12

א'

ד"ר איריס אלישע

ילמד בזום

41-034-12

ה'

8-12

א'

ד"ר אורנה פרנץ

ילמד בזום

41-034-13

ב'

14-18

א'

ד"ר רויטל נגר

ילמד בזום

41-034-14

ב'

16-20

א'

גב' גילית וייס

ילמד בזום

41-034-15

ג'

16-20

א'

גב' מינה ליפנר

ילמד בזום

41-034-16

ד'

16-20

א'

גב' מינה ליפנר

ילמד בזום

41-034-18

ו'

8-12

א'

גב' יעל אדלר

ילמד בזום

41-034-50

ו'

8-12

ב'

ד"ר איריס אלישע

 

41-034-51

ד'

16-20

ב'

גב' גילית וייס

 

41-034-52

ב'

16-20

ב'

גב' בלה ויסבלט-לנקרי

 

41-034-53

ב'

16-20

ב'

גב' גילית וייס

 

41-034-54

ו'

8-12

ב'

גב' מינה ליפנר

 
 
 
 

M2

מס' קורס

יום

שעה

סמסטר

מרצה

הערות

41-032-10

 

ו'

8-10

א'

ד"ר טלילה כהן

ילמד בזום

41-032-11

 

ו'

10-12

א'

ד"ר טלילה כהן

ילמד בזום

41-032-12

 

ב'

16-18

א'

גב' בלה ויסבלט / 

ד"ר טלילה כהן 

ילמד בזום

41-032-13

 

ב'

18-20

א'

גב' בלה ויסבלט /

ד"ר איריס אלישע 

ילמד בזום

41-032-15

 

א'

18-20

א'

ד"ר איילת ששון

ילמד בזום

41-032-50

 

ו'

8-10

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

ילמד בזום

41-032-51

 

ו'

10-12

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

ילמד בזום

41-032-52

 

ג'

16-18

ב'

ד"ר אנה ליובמן

ילמד בזום

41-032-53

 

ג'

18-20

ב'

ד"ר רויטל נגר

ילמד בזום

41-032-54

 

ב'

16-18

ב'

ד"ר אורנה פרנץ

ילמד בזום