קורסים לתואר שני לשנה"ל תש"פ

 

רמה M

מס' קורס

יום

שעה

שנתי

מרצה

41-030-01

ו'

08:00-12:00

שנתי

ד"ר נועה לוי

41-030-02

ו'

08:00-12:00

שנתי

ד"ר רויטל נגר

41-030-04

ב'

16:00-20:00

שנתי

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-030-05

ג'

16:00-20:00

שנתי

ד"ר נועה לוי

41-030-06

ד'

16:00-20:00

שנתי

גב' בלה ויסבלט

41-030-07

א'

16:00-20:00

שנתי

גב' חני לוין

 

 
 
 

רמה M4

מס' קורס

יום

שעה

סמס'/ שנתי

מרצה

41-034-10

ו'

08:00-12:00

א'

ד"ר איריס פרימו-אלישע

41-034-11

ו'

08:00-12:00

א'

גב' מינה ליפנר

41-034-12

(מנהע"ס)

ו'

08:00-12:00

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-034-14

ב'

14:00-18:00

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-034-15

א'

16:00-20:00

א'

מר מתיו כהן

41-034-16

ב'

16:00-20:00

א'

ד"ר אנה ליובמן

41-034-17

ג'

16:00-20:00

א'

גב' סימון סנדלר

41-034-18

ד'

16:00-20:00

א'

גב' סימון סנדלר

41-034-19

ה'

16:00-20:00

א'

ד"ר אורנה פרנץ

41-034-50

ו'

08:00-12:00

ב'

גב' מינה ליפנר

41-034-51

ד'

16:00-20:00

ב'

ד"ר שירה קורן

41-034-52

ג'

14:00-18:00

ב'

גב' סימון סנדלר

41-034-53

ד'

14:00-18:00

ב'

ד"ר נועה לוי

41-034-54

ו'

8-12

ב'

מר שמחה בלוך

 
 

רמה M2

מס' קורס

יום

שעה

סמס'/ שנתי

מרצה

41-032-10

(מנהע"ס)

ו'

08:00-10:00

א'

ד"ר טלילה כהן

41-032-11

ו'

10:00-12:00

א'

ד"ר טלילה כהן

41-032-12

ב'

14:00-16:00

א'

גב' גילית וייס

41-032-13

ד'

16:00-18:00

א'

ד"ר ענבר קמינסקי

41-032-14

ב'

16:00-18:00

א'

גב' גילית וייס

41-032-15

ד'

18:00-20:00

א'

ד"ר אסנת חן

41-032-50

ו'

08:00-10:00

ב'

ד"ר שירה קורן

41-032-51

ו'

10:00-12:00

ב'

ד"ר שירה קורן

41-032-52

ד'

16:00-18:00

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-032-53

ג'

18:00-20:00

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-032-54

ו'

8:00-10:00

ב'

גב' גילית וייס

41-032-55

ו'

10:00-12:00

ב'

גב' גילית וייס